Vraag: Wat kost een advocaat?

Antwoord: Wij streven ernaar telkens een vaste prijs per zaak of onderdeel daarvan  af te spreken. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan werken wij op basis van een vooraf met u afgesproken uurtarief, met een zo precies mogelijke inschatting van het aantal te besteden uren. Wij zullen u vanzelfsprekend voorafgaand aan de verstrekte opdracht hier volledig over informeren.

Vraag: Ik ben voor rechtsbijstand verzekerd, kan ik dan toch jullie kantoor inschakelen?

Antwoord: In de meeste gevallen kunnen wij u ook helpen als u voor rechtsbijstand verzekerd bent. Vaak is dat dan zelfs kosteloos. Daarbij is wel van belang wat is vastgelegd in de polisvoorwaarden. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Vraag: Zijn er naast advocaatkosten nog andere kosten te verwachten?

Antwoord:  Wij hanteren geen opslagen of kantoorkosten. Wel laten wij zo veel als mogelijk het werk verrichten door uw cliënt-assistent, want die heeft een aanmerkelijk lager tarief dan de advocaat. Als het tot een procedure komt, is er meestal griffierecht verschuldigd. Dat zijn kosten die de rechtbank in rekening brengt voor de behandeling van een zaak. Ook kan het nodig zijn een deurwaarder in te schakelen, die daarvoor kosten in rekening brengt. Deze kosten belasten wij één op één aan u door, dus zonder enige opslag voor ons en ook die worden vooraf met u doorgesproken.

Vraag: Is het eerste gesprek gratis?

Antwoord: Het eerste gesprek is niet kosteloos, behalve wanneer tijdens het gesprek blijkt dat wij niets voor u kunnen betekenen. Mocht dat onverhoopt het geval zijn, dan brengen wij u niets in rekening voor het gesprek.