Flexibele Schil

niet alle werk hoeft door advocaten of specialisten te geschieden: er zijn genoeg juristen die voor een veel lager tarief op bepaald terrein heel goed werk leveren. Zo kunnen wij grotere klussen aannemen en kosten voor de cliënt drastisch verlagen. Wij zijn niet zo arrogant alles zelf beter menen te kunnen!