Notice: Undefined variable: arrShard in /home/luckersn/public_html/wp-content/plugins/online-succes/os-wp-plugin.php on line 264

Dakwerken Parkstad B.V.

Gegevens:Dakwerken Parkstad B.V.
Faillissementsnummer:C.03/19/314F
Datum uitspraak:26-11-2019
Curator:Mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C:Mr. P. Hoekstra
Activiteiten onderneming:dakdekken en bouwen van dakconstructies
Omzetgegevens:jaarstukken ontbreken
Personeel, gemiddeld aantal:1, plus meewerkend directeur
  
Boedelvorderingen: 
Preferente vordering van de fiscus:€42.000,00
Preferente vordering van UWV:€0,-
Andere preferente vorderingen:€-
Aantal concurrente crediteuren:
Bedrag concurrente crediteuren:€-

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Onder de huidige marktomstandigheden is het vreemd dat een lang bestaand dakdekkersbedrijf failliet gaat en een goede verklaring daarvoor heeft de bestuurder ook niet kunnen geven.

Bestuurder is als eenmanszaak onder dezelfde handelsnaam (Dakwerken de Nok) al in 2013 failliet gegaan.  Inmiddels heeft hij een nieuwe B.V. met die naam opgericht en Dakwerken Parkstad B.V. failliet laten gaan. Eerst is nog geprobeerd om die B.V. te ontbinden, maar wegens de aanwezigheid van activa is die ontbinding nietig en verder ook door de rechtbank genegeerd bij de faillissementsuitspraak.

De curator onderzoekt deze gang van zaken en staat open voor informatie dienaangaande van iedereen. 

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan faillissementen@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Openbare verslagen

Verslagen in dit faillissement zijn niet openbaar

Ch.L.J.R. Lückers
Curator