Notice: Undefined variable: arrShard in /home/luckersn/public_html/wp-content/plugins/online-succes/os-wp-plugin.php on line 264

Design Anyway B.V.

Gegevens:Design Anyway B.V.
Faillissementsnummer:F.03/20/96
Datum uitspraak:17-03-2020
Curator:Mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C:Mr. J. Schreurs van de Langemheen
Activiteiten onderneming:Het drijven van handelsondernemingen. Adviseren, verkopen, engineering, productie en montage van metalen gevelsystemen waaronder ramen, deuren, vliesgevels, zonweringen en aanverwante producten
Omzetgegevens:
Personeel, gemiddeld aantal:
  
Boedelvorderingen: 0
Preferente vordering van de fiscus:€811.524,67
Preferente vordering van UWV: 
Andere preferente vorderingen: €1.815,00
Aantal concurrente crediteuren:3
Bedrag concurrente crediteuren:€183.885,51 (ingediend)

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Dit is een van de vele B.V.’s van de heer Frank Janssens die failliet zijn gegaan, terwijl hij zelf nieuwe B.V.’s oprichtte en daarmee verder ging op het gebied van kozijnen, garagedeuren e.d.

Het bedrijf was al in 2015 gestaakt.

Een administratie is niet aangetroffen. 

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan faillissementen@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden. Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

Openbare verslagen