Elwee Holding B.V., t.h.o.d.n. PuurSolar – opgeheven per 31-10-2019

Gegevens onderneming: Elwee Holding B.V.
t.h.o.d.n. PuurSolar
Faillissementsnummer: C/03/15/388 F
Datum uitspraak: 27-10-2015
Curator: Mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C: Mr. R.P.J. Quaedackers
Activiteiten onderneming:  Financiële holding, beheersmaatschappij, tevens ontwerpen, verkopen, installeren van producten voor een besparende en energiezuinige energievoorziening, waaronder zonnepanelen, e.d.
Omzetgegevens:  €130.000,00
Personeel, gemiddeld aantal:  1 (directeur zelf)
   
Boedelvorderingen:  —
Preferente vordering van de fiscus:  €6.765,00
Preferente vordering van UWV:  —
Andere preferente vorderingingen:  Aanvrager faillissement: €1.549,00
Aantal concurrente crediteuren:  5
Bedrag concurrente crediteuren:  €27.485,19

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Het was een heel klein bedrijf. De omzet en marges waren zo gering, dat de kosten niet gedekt werden. Er was geen enkele financiële reserve. Tegenvallers konden niet worden opgevangen.

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

Met de bestuurder is een regeling getroffen ten aanzien van diens bestuurdersaansprakelijkheid. Zodra hieraan is voldaan zal het faillissement worden voorgedragen voor opheffing.
Er zal hoogstwaarschijnlijk geen uitkering aan de crediteuren kunnen plaatsvinden.

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan info@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden. Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

Openbare faillissementsverslagen

Mr. Ch.L.J.R. Lückers
Curator