Faillissement Goodfood Holding B.V. – opgeheven per 10 maart 2020

Gegevens onderneming: Goodfood Holding B.V.
Faillissementsnummer: C/03/15/13 F
Datum uitspraak: 13 januari 2015
Curator: Mr. Ch.L.J.R. Lückers
RC: Mr. R.P.J. Quaedackers
Activiteiten onderneming: Holding fastfood
Omzetgegevens: 0
Personeel, gemiddeld aantal: 0
   
Boedelvorderingen: €12.528,00
Preferente vordering van de fiscus: €12.528,00
Preferente vordering van UWV: 0
Andere preferente vorderingen: Aanvrager van het faillissement: €2.985,81
Aantal concurrente crediteuren: 7
Bedrag concurrente crediteuren: €351.848,72,
waarvan €43.738,37 betwist

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Het bedrijf had wel uitgaven, maar geen inkomsten. Omdat er ook geen liquiditeiten meer in aanwezig waren, was het faillissement onvermijdelijk. Uiteindelijk is het faillissement aangevraagd door de verhuurder van de locatie Vrijthof 23 te Maastricht.

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

Onderzoek naar het gevoerde bestuur en inning vorderingen.

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan info@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden een volgend verslag (dit gedurende het eerste jaar van het faillissement, daarna veelal pas om de zes maanden). Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd. U treft die verslagen onderstaand aan.

Openbare faillissementsverslage

Mr. Ch.L.J.R. Lückers
Curator