Glennys B.V.

Gegevens:Glennys B.V.
Faillissementsnummer:C.03/18/7F
Datum uitspraak:09-01-2017
Curator:Mr. A.L. Stegeman
R-C:Mr. B.R.M. Bruijn
Activiteiten onderneming:Winkel in kinderschoenen en
kinderkleding
Omzetgegevens:€0,00
Personeel, gemiddeld aantal: 
  
Boedelvorderingen: 
Preferente vordering van de fiscus: 
Preferente vordering van UWV: 
Andere preferente vorderingen:€ (aanvrager)
Aantal concurrente crediteuren:12
Bedrag concurrente crediteuren:€30.218,23

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

De winkel in kinderkleding- en schoenen zou in het voorjaar van 2017 starten in het centrum van Kerkrade, met diverse subsidies voor het daar te ontwikkelen nieuwe winkelcentrum. Dit kwam echter te laat gereed, waarna hals over kop per 1 juli 2017 een andere winkel betrokken moest worden, dit daar de voorraden al waren uitgeleverd en betaling daarover verschuldigd was. De lucratieve start van het seizoen werd daardoor gemist en ontstond direct liquiteitskrapte.

Vanaf daar is het bedrijf steeds verder achter de feiten aan gaan lopen en in liquiditeitsnood gekomen. Leveranciers (crediteuren) bleven lang geduldig, maar voelden zich steeds meer aan het lijntje gehouden, totdat een van hen de faillissementsaanvrage doordrukte, ook al is volstrekt onduidelijk wat daarmee beoogd werd.

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan faillissementen@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie tot zes maanden. Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

 

Openbare verslagen:

A.L. Stegeman
Curator