Notice: Undefined variable: arrShard in /home/luckersn/public_html/wp-content/plugins/online-succes/os-wp-plugin.php on line 264

H.H.J. Hintzen – opgeheven per 18-02-2020

 

 

Gegevens: Harrij Hubertus Johannes Hintzen
Faillissementsnummer: C.03/18/211F
Datum uitspraak: 18-09-2017
Curator: Mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C: Mr. B.R.M. de Bruijn
Activiteiten onderneming:
Omzetgegevens:
Personeel, gemiddeld aantal:
Boedelvorderingen:
Preferente vordering van de fiscus: €1.832,00
Preferente vordering van UWV:
Andere preferente vorderingen: €386,96 (aanvrager)
Aantal concurrente crediteuren:2 2
Bedrag concurrente crediteuren: €127.994,24

 

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

 

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

 

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan faillissementen@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Openbare verslagen

Verslagen in dit faillissement zijn niet openbaar

Ch.L.J.R. Lückers
Curator