Notice: Undefined variable: arrShard in /home/luckersn/public_html/wp-content/plugins/online-succes/os-wp-plugin.php on line 264

Limburg Logistiek & Metaal Group B.V. h.o.d.n. Limburg Logistiek

Gegevens onderneming: Limburg Logistiek & Metaal Group B.V. h.o.d.n. Limburg Logistiek
Faillissementsnummer: C03/14/427F
Datum uitspraak: 17 juni 2014
Curator: Mr. A.L. Stegeman
R-C: Mr. M.T.A.C. Russel
Activiteiten onderneming: Algemene metaalbewerking
Omzetgegevens: 2011: €753.837,00
2012: €1.401.579,00
Personeel, gemiddeld aantal: 1
Boedelvorderingen:
Preferente vordering van de fiscus: €153.425,87
Preferente vordering van UWV:
Andere preferente vorderingen: Aanvrager faillissement: €1.250,00
Aantal concurrente crediteuren: 5
Bedrag concurrente crediteuren: €38.998,86,
waarvan ingediend €31.828,46

 

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Deze onderneming hield zich blijkens haar doelomschrijving bezig met het verrichten en aanbieden van logistieke werkzaamheden en diensten op het gebied van stalen, metalen en semi-metalen constructies en de inbedrijfstelling daarvan. Het door de bestuurder opgegeven kantooradres blijkt feitelijk al geruime tijd niet meer juist te zijn. Over de oorzaak van het faillissement kan op dit moment niets worden gezegd, noch over de vooruitzichten.

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

Thans nog niet bekend.

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan info@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden een volgend verslag (dit gedurende het eerste jaar van het faillissement, daarna veelal pas om de zes maanden). Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd. U treft die verslagen hieronder aan.

Openbare faillissementsverslagen

  • Verslag 1 d.d. 17-09-2014
  • Verslag 2 d.d. 17-12-2014
  • Verslag 3 d.d. 16-03-2015
  • Verslag 4 d.d. 17-06-2015
  • Verslag 5 d.d. 17-09-2015

 

Mr. A.L. Stegeman
Curator