Max-Life Service Center van de Burgt B.V. – bij beschikking d.d. 21-8-2018 opgeheven

Bij beschikking d.d. 21 augustus 2018, afgegeven door de rechtbank Limburg te Maastricht, is dit faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.
Er zal geen uitkering plaatsvinden aan de crediteuren.

 

Gegevens onderneming: Max Life Service Center van de Burgt B.V.
Faillissementsnummer: 03/13/232 F
Datum uitspraak: 6 augustus 2013
Curator: Mr. A.L. Stegeman
R-C: Mr. R.P.J. Quaedackers
Activiteiten onderneming: Autoreparatie bedrijf
Omzetgegevens:
Personeel gemiddeld aantal:
Boedelvorderingen:
Preferente vordering van de fiscus: €81.015,00
Preferente vordering van UWV: €4.578,76
Andere preferente vorderingen:
Aantal concurrente crediteuren: 38
Bedrag concurrente crediteuren: €133.591,50

 

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Betreft garagebedrijf dat in de laatste maanden voor faillissement weinig activiteiten meer ontplooide, omdat in mei 2013 in opdracht van de Belastingdienst inventaris en voorraden reeds grotendeels waren geveild. Het bedrijf heeft in laatste jaren grote belastingschulden laten ontstaan, terwijl bovendien begin 2013 een grote en vaste klant wegviel, waardoor onvoldoende inkomsten konden worden gegenereerd.

 

 

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan info@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden een volgend verslag (dit gedurende het eerste jaar van het faillissement, daarna veelal pas om de zes maanden). Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd. U treft die verslagen onderstaand aan.

Openbare faillissementsverslagen

 • Verslag 1 d.d. 04-11-2013
 • Verslag 2 d.d. 06-02-2014
 • Verslag 3 d.d. 06-05-2014
 • Verslag 4 d.d. 03-07-2014
 • Verslag 5 d.d. 06-11-2014
 • Verslag 6 d.d. 06-05-2015
 • Verslag 7 d.d. 05-11-2015
 • Verslag 8 d.d. 06-05-2016
 • Verslag 9 d.d. 07-11-2016
 • Verslag 10 d.d. 22-05-2017
 • Verslag 11 d.d. 14-11-2017
 • Verslag 12 d.d. 11-06-2018

 

Mr. A.L. Stegeman
Curator