Notice: Undefined variable: arrShard in /home/luckersn/public_html/wp-content/plugins/online-succes/os-wp-plugin.php on line 264

Charles Luckers

Advocaat

Fin, tech en fin-tech advocaat, puur voor ondernemers.

Fin: faillissementen, bedrijfssaneringen, problemen met banken, financieringen, investeringen, overnames en zaken op aandeelhouders- en maatschapsvlak (dus ook VOF).

Tech: data, blockchain, AI, IOT, platforms, e-commerce, 3D en robotisering.

Fin-tech: digitaal betalingsverkeer en cryptozaken.

Bekijk ook mijn Linkedin >>

 

Charles Lückers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Financieel recht (waaronder bankrecht)
  • ICT-recht
  • Insolventie (waaronder faillissement en surseance van betaling)
  • Ondernemingsrecht (waaronder agentuur en distributie, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen)

Op grond van deze registratie is Charles verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.