Charles Luckers

Advocaat, specialist ondernemings- en financiële zaken, financierings- en jaarrekeningproblemen, bedrijfssaneringen en overnames.

Bekijk ook mijn Linkedin >>