Wij richten ons specifiek op de belangen van de MKB-ondernemer en zelfstandige instellingen in de semipublieke sector. Dit is een bewuste keuze. Iets anders doen we niet. Deze specialisatie stelt ons in staat om klein te blijven: slagvaardig, professioneel en betaalbaar. Strategisch inzicht en een brede bedrijfseconomische kennis helpen ons om gerechtelijke procedures te voorkomen en alles kort en zakelijk te houden.

Wij zijn gespecialiseerd in financiële zaken als: reddingsacties voor bedrijven, bedrijfssaneringen, financieringsproblemen, eerste hulp bij (dreigend) faillissement en incasso's. die behandeld zijn, leveren een schat aan ervaring, kennis en inzichten op in het bedrijfsleven.

Lückers Bedrijfsadvocaten weet als geen ander waar een (startende) ondernemer mee te maken kan krijgen en is daardoor bij uitstek in staat om u bij te staan bij vragen op het gebied van financieringen, het opzetten en veranderen van bedrijfsstructuren, personeel, innovatiebescherming, vastgoed.

Wij vermijden zoveel mogelijk de grote valkuil van de advocatuur: namelijk het telkens grijpen naar gerechtelijke procedures en juridische gewoontes. Wij nemen liever afstand van wetten en procedures en kijken vanuit de klant en zijn bedrijfseconomisch belang naar de zaak. Gerechtelijke procedures blijken dan vaak helemaal niet nodig te zijn.