P.J. Janssen h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert

Gegevens onderneming: P.J. Janssen h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert B.V. i.o.
Faillissementsnummer: F13/177
Datum  uitspraak: 18 juni 2013
Curator: Mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C: Mr. R.P.J. Quaedackers
Activiteiten onderneming: Tandartsenpraktijk
Omzetgegevens: €200.000,00 – €300.000,00
Personeel, gemiddeld: 5
Boedelvorderingen: UWV: €16.033,33
Preferente vordering van de Fiscus: €517.724,45 (inclusief rente en kosten)
Preferente vordering van UWV: Hoog: €4.902,02Laag: €29.234,38
Andere preferente vorderingen: Aanvraagster van het faillissement: €579,00
Aantal concurrente crediteuren: 58
Bedrag concurrente crediteuren: €2.954.952,27 + PM

 

 

 

Vanwege de hoge belastingvorderingen is het uitgesloten dat enige gewone crediteur een betaling kan ontvangen op zijn vordering.

 

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan faillissementen@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen. De correspondentie met u zal per e-mail geschieden.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

 

Mr. Ch.L.J.R. Lückers
Curator