Notice: Undefined variable: arrShard in /home/luckersn/public_html/wp-content/plugins/online-succes/os-wp-plugin.php on line 264

Partycentrum Landgraaf BV – Bij beschikking d.d. 3 november 2017 opgeheven

Bij beschikking d.d. 3 november 2017, afgegeven door de rechtbank Limburg te Maastricht, is dit faillissement opgeheven.
Vanwege de toestand van de boedel heeft er enkel een uitkering kunnen plaatsvinden aan de preferente crediteur.

 

Gegevens onderneming: Partycentrum Landgraaf B.V.
Faillissementsnummer: 03/13/167 F
Datum uitspraak: 11 juni 2013
Curator: Mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C: Mr. M.A.T.C. Russel
Activiteiten onderneming: Het in opdracht van en voor rekening van derden organiseren van feestelijke bijeenkomsten op locatie
Omzetgegevens:  
Personeel, gemiddeld aantal: 0
   
Boedelvorderingen:  
Preferente vorderingen van de fiscus: €91.517,00
Preferente vordering van UWV: N.v.t.
Andere preferente vorderingen: Aanvrager van het faillissement Oxxio: €1.354,00
Aantal concurrente vorderingen: 10
Bedrag concurrente vorderingen: €66.619,25

 

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:


Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

 

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan info@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

De in dit faillissement uitgebrachte verslagen aan de Rechter-Commissaris treft u hieronder aan. Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden een volgend verslag (dit gedurende het eerste jaar van het faillissement, daarna veelal pas om de zes maanden). Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd. U treft die verslagen onderstaand aan.

Indien u uw vordering middels de gewone post wenst in te dienen,
dient u dat te richten aan:
Lückers Advocaten
Mr. Ch.L.J.R. Lückers
Tempsplein 29
6411 ET  HEERLEN
Onder vermelding van: : “Partycentrum Landgraaf B.V. / Faillissement”

 

Openbare faillissementsverslagen

Mr. Ch.L.J.R. Lückers

Curator