Staffing Purchasers & Supply Chain Managers B.V., t.h.o.d.n. Topbuyers Detachering en Top Buyers B.V. – bij beschikking d.d. 28 augustus 2018 opgeheven

Bij beschikking d.d. 21 augustus 2018, afgegeven door de rechtbank Limburg te Maastricht, is dit faillissement opgeheven bij gebrek aan baten.
Er zal geen uitkering plaatsvinden aan de crediteuren.

 

Gegevens onderneming: Staffing Purchasers & Supply Chain Managers B.V.
t.h.o.d.n. Topbuyers DetacheringTopbuyers B.V.Top Buyers B.V.
Faillissementsnummer: C/03/15/392F
C/03/15/393F
Datum uitspraak: 03-11-2015
Curator: Mr. A.L. Stegeman
R-C: Mr. R.P.J. Quaedackers
Activiteiten onderneming: detachering, werving en selectie van inkoopprofessionals
Omzetgegevens: Top Buyers Detachering €156.938,00 in 2013; over 2014 en 2015 is geen omzet gerealiseerd.
Personeel, gemiddeld aantal:  2
Boedelvorderingen:  —
Preferente vordering van de fiscus: Top Buyers: €11.416,00

Staffing Purchasers: €40.701,00

Preferente vordering van UWV:  —
Andere preferente vorderingingen:  —
Aantal concurrente crediteuren: Top Buyers: 10
Staffing Purchasers: 5
Bedrag concurrente crediteuren: Top Buyers: €300.277,28
Staffing Purchasers: €241.158,07

 

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

Leidinggevende F. de Vet geeft als oorzaken van het faillissement het volgende aan:

Top Buyers was actief in een niche, te weten het segment van inkoopprofessionals bij grotere organisaties. De economische recessie van de laatste jaren, en de verminderde personeelsbehoefte, heeft Top Buyers ernstig parten gespeeld en tot steeds lagere omzetten geleid. Top Buyers is verder gestaag uit dat gespecialiseerde segment verdrongen door grotere kantoren die zich ook in die niche gingen bewegen.

Doordat steeds meer professionals zichzelf rechtstreeks als Zzp-er gingen verhuren, was er ook steeds minder behoefte aan bemiddeling en detachering. Werving en selectie gebeurt ook steeds meer via internetsites, zoals LinkedIn, zodat ook de omzet uit die activiteit steeds verder terug liep.

Het te gelde maken van de bij Top Buyers aanwezige know-how door het opzetten van een franchiseorganisatie door heel Nederland is mislukt.

De Vet heeft via zijn management-BV nog geld in Top Buyers  gestoken. Per ultimo 2014 had deze management-BV een rc-vordering op Top Buyers van €245.398,91 en op faillissementsdatum €251.121,87. Deze rc-schuld is ontstaan doordat managementfee’s niet werden betaald. De Vet lijkt daarmee de grootste schuldeiser in het faillissement te zijn.

In 2013 werden er nog 8 mensen gedetacheerd, maar dat werden er steeds minder. Begin 2015 waren dat er nog 2. Opdrachtgever Obvion beëindigde in juni/juli 2015 het detacheringscontract. In augustus 2015 ging de laatste opdrachtgever Imtech failliet, waardoor er niemand meer werd gedetacheerd en er geen inkomsten meer waren.

Dit heeft F. de Vet, ook mede met het oog op zijn sombere toekomstvisie voor de activiteiten van de vennootschappen, gebracht tot de conclusie dat een faillissement onvermijdelijk was en moest worden aangevraagd.

 

 

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

In deze faillissementen is verzocht om opheffing wegens gebrek aan baten.

 

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit doen door een e-mailbericht waarin u uw vordering onderbouwt, vergezeld van bewijsstukken te sturen aan info@luckers.nl, onder vermelding van de faillissementsnaam, of door de vordering per gewone post in te dienen.

De correspondentie met u zal per e-mail geschieden. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden. Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

 

Openbare faillissementsverslagen

  • Verslag 1 d.d. 03-02-2016
  • Verslag 2 d.d. 03-05-2016
  • Verslag 3 d.d. 19-07-2016
  • Verslag 4 d.d. 21-08-2018

 

Mr. A.L. Stegeman
Curator