Skip to main content

Stichting AdvoCademy

De Stichting AdvoCademy is een door de NOvA erkend zelfstandig opleidingsinstituut.

Wij zijn zowel op onderwijskundig als juridisch gebied een zeer ervaren team. Ons doel is om voor advocaten en academisch geschoolde juristen in met name Limburg een toonaangevend opleidingsinstituut te zijn.

Onze opleidingen hebben een grote praktische toepasbaarheid voor de beroepspraktijk van advocaten en academisch geschoolde juristen. Zo kunnen zij hun cliënten beter van dienst zijn.

Permanente opleiding (PO)

Jaarlijks moeten advocaten hun professionele kennis en kunde op peil houden binnen de voor hun praktijk relevante rechtsgebieden.

In artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur is namelijk bepaald dat de advocaat jaarlijks minimaal 20 opleidingspunten moet halen. Het behalen van de opleidingspunten is een middel voor het onderhouden van de vakbekwaamheid.

Gestructureerde feedback

Advocaten moeten tevens jaarlijks voldoen aan de kwaliteitstoetsen door deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback, zoals intervisie.

Wat bieden wij

AdvoCademy biedt advocaten in met name Limburg om cursussen, vaardigheidstrainingen en intervisie dicht bij huis te volgen tegen een hele schappelijke prijs. Bij meerdere cursisten van eenzelfde advocatenkantoor geldt een kortingstaffel vanaf de 2e cursist.