Skip to main content

Contractenrecht Advocaten

Contracten, overeenkomsten en verbintenissen

Contracten en overeenkomsten; de kans dat u er als ondernemer amper mee te maken heeft is zeer klein en als u ooit in een situatie terechtgekomen bent waarin een contract het onderwerp van een geschil werd, weet u hoe belangrijk het is om de overeenkomst juridisch in orde te hebben. Van overeenkomsten van opdracht tot koop overeenkomsten, kredietovereenkomsten en het aangaan van huurovereenkomsten voor uw bedrijfsruimte: voor ondernemers zijn het zaken die dagelijks aan de orde komen. Het contractenrecht, ook wel het overeenkomstenrecht genoemd, is het recht dat zich richt op de inhoud, de duur en het toepassen van contracten en overeenkomsten.

Indien er onenigheid over een contract ontstaat, is het verstandig om een contractenrecht advocaat in te schakelen. De contractenrecht specialisten van AdvocatenGroep Lückers zien talloze geschillen voorbij komen die zeker voorkomen hadden kunnen worden. Zij weten dus exact hoe ze u kunnen helpen met het opzetten van een waterdicht en geldig contract, maar kunnen u ook bijstaan wanneer een contractenrecht-gerelateerd conflict uitloopt op een juridisch geschil.

Het contractenrecht team van Lückers bestaat uit specialisten uit voor de ondernemer belangrijkste rechtsgebieden. Ze bekijken uw zaak dan ook niet alleen vanuit het contractenrecht, maar houden tegelijkertijd ook de andere rechtsgebieden in de gaten.
Bent u op zoek naar een contractenrecht advocaat in Heerlen of Roermond? Dan is AdvocatenGroep Lückers dé partij voor u. Samen komen we tot de voor u meest voordelige oplossing.

Waar kunnen de Contractenrecht Advocaten van AdvocatenGroep Lückers u in bijstaan?

Contracten kunnen u als ondernemer veel zekerheid bieden. Wanneer u of uw tegenpartij echter niet zorgvuldig naar de invulling van het contract gekeken heeft of de gemaakte afspraken niet nakomt, kan een contract ook voor een hoop problemen zorgen. Dergelijke problemen kunnen vaak voorkomen worden wanneer u het contract voor het ondertekenen door een contractenrecht advocaat laat lezen. Nog beter zou het zijn wanneer u het contract of de overeenkomst samen met de contractenrecht advocaat of jurist opstelt.

Ondanks een juridische check kan het na het afronden van de overeenkomst toch tot een conflict komen. Wanneer u een contractenrecht advocaat van AdvocatenGroep Lückers inschakelt, kunt u onder andere rekenen op hulp en ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Toetsing aan de beginselen van het contractenrecht:
  Is er sprake van contractsvrijheid of vormvrijheid, of is een situatie nu juist door de wet dicht getimmerd? Bestaat er gevaar voor dubbele uitleg van de contractuele afspraken en wat als het wederzijds vertrouwen in gevaar komt e.d.?
 • Algemene voorwaarden:
  Het stille vangnet achter veel overeenkomsten. Wij helpen u met het opstellen en met name het toetsen van uw en andere algemene voorwaarden. Mocht er een discussie ontstaan over algemene voorwaarden, staan onze contractenrecht advocaten u bij.
 • Wanprestaties en het niet nakomen van overeenkomsten:
  Uit een contract en overeenkomst vloeien voor beide partijen verplichtingen voort. Komt een van de partijen deze verplichtingen niet na, of is er sprake van tekortschieten in de vorm van een wanprestatie: dan onderzoeken wij voor de gedupeerde partij de mogelijkheden tot schadevergoeding, opschorting van de eigen verplichting of zelfs het ontbinden van de overeenkomst.
 • De geldigheid van overeenkomsten:
  Ieder type overeenkomst moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om als geldig aanvaard te worden. Allereerst moet er echt wilsovereenstemming zijn en mag er geen sprake zijn van wilsgebreken in de vorm van bedrog, dwang, dwaling of misbruik van omstandigheden. Ook mag het contract niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Twijfelt u of een overeenkomst geldig is? Wij toetsen de overeenkomst en adviseren u over mogelijk te nemen stappen.

Typen contracten en overeenkomsten waar wij vaak mee te maken krijgen zijn:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Huurovereenkomsten
 • Koopovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • En nog honderd meer!

Diverse specialismen onder één dak

Bij AdvocatenGroep Lückers zetten we ons in voor de (MKB) ondernemer. We zijn gespecialiseerd in de rechtsgebieden waarmee u als ondernemer te maken krijgt en kunnen u hierdoor niet alleen ondersteunen en adviseren op het gebied van het contractenrecht, maar ook op het gebied van ondernemingsrecht, bouwrecht, arbeidsrecht, financieel recht, IT recht, vastgoedrecht en aansprakelijkheidsrecht enz.

Uw contractenrecht specialisten

Ons contractenrecht team bestaat uit Charles Lückers (advocaat), Auke Stegeman (advocaat) en Jaimy Engelmann (jurist).

Contracten vormen vaak de basis voor veel van de overige rechtsgebieden waarmee een ondernemer te maken krijgt. Als MKB specialist besteden we dan ook veel aandacht aan het opbouwen van een juridisch sterke basis en het contract is een van de middelen waarin deze basis het sterkst naar voren komt. Onze contractenrecht specialisten zijn daarom ook uiterst bekwaam en gespecialiseerd in o.a. het ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Advocaat

Charles Lückers

Fin, tech en fin-tech advocaat, puur voor ondernemers.

Fin: faillissementen, bedrijfssaneringen, problemen met banken, financieringen, investeringen, overnames en zaken op aandeelhouders- en maatschapsvlak (dus ook VOF). Tech: data, blockchain, AI, IOT, platforms, e-commerce, 3D en robotisering. Fin-tech: digitaal betalingsverkeer en cryptozaken.

Charles Lückers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Financieel recht (waaronder bankrecht)
 • ICT-recht
 • Insolventie (waaronder faillissement en surseance van betaling)
 • Ondernemingsrecht (waaronder agentuur en distributie, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen)

Op grond van deze registratie is Charles verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. U kunt contact opnemen met Charles Lückers via client manager Christianne.

Advocaat

Auke Stegeman

Nu meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat, na jarenlange ervaring op een groot accountantskantoor. Veel affiniteit met ondernemers en de zakelijke invalshoek. Begrijpt dat eerst getracht moet worden om de zaak in overleg op te lossen, maar is vervolgens een echte procestijger die rechters begrijpt (en rechters hem!). Met een voorliefde voor en een specialisatie in vastgoed en bouw. Tevens specialist in incassoprocedures.

Auke Stegeman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vastgoedrecht (waaronder bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden, erfpacht);
 • Huurrecht (waaronder bedrijfsruimte en woonruimte)

Op grond van deze registratie is Auke verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. U kunt contact opnemen met Auke Stegeman via clientmanager Michelle.

Heeft u te maken met het contractenrecht en bent u op zoek naar een geschikte advocaat?

Maak kennis met onze specialisten

Over AdvocatenGroep Lückers

AdvocatenGroep Lückers is al sinds de jaren ‘50 een begrip in Limburg. Vanuit onze kantoren in Heerlen en Roermond zijn wij door de jaren heen uitgegroeid tot hét advocatenkantoor voor de MKB ondernemer en de typische rechtsgebieden waarmee een ondernemer te maken krijgt. Specialismen van ons zijn o.a.: faillissementen, bedrijfssaneringen en bedrijfsovernames, maar ook arbeid, e-commerce en IT. U komt ons ook veel tegen in de wereld van vastgoed en in de paardenbranche bijvoorbeeld.

AdvocatenGroep Lückers richt zich op het leveren van waardevolle dienstverleningen aan haar cliënten. We zijn proactief en regisseren uw juridisch traject van A tot Z. Wij denken altijd vanuit de ondernemer.

“Bij Lückers denken we niet vanuit een ivoren toren. Wij denken vanuit de cliënt.”

Heeft u te maken met een contractgeschil en bent u op zoek naar juridische ondersteuning? Wij bespreken het graag met u. Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op voor uw contractenrecht advocaat.