Skip to main content

(Post) Corona

Corona blijkt een moeilijk voorspelbaar verloop te hebben en dat geldt nog sterker voor de reactie daarop van onze regering. Het heeft dan ook weinig zin om daar als ondernemer je bedrijfsstrategie op te baseren.

Eén ding is wel vrij zeker: aan alle steun komt eens een einde en eens moeten belastingschulden ingelopen worden en te hoge subsidies terugbetaald. Wie een levensvatbaar bedrijf heeft, maar die oude schulden nooit zal kunnen betalen, zal daar nu plannen voor moeten maken en de juridische structuur van zijn bedrijf zo nodig aanpassen. Wie daar mee wacht tot het moment dat echt fors terugbetaald moeten worden, zal te laat zijn en loopt een grote kans van een faillissement. Laat het zover niet komen en bespreek uw situatie zo snel mogelijk met ons. Kunnen we niets doen, dan kost dat ook niets. Kunnen we wel wat doen, verdient u onze kosten tien dubbel terug.