Skip to main content

Bij bedrijven in problemen kijken we normaliter naar wat aan narigheid uit het verleden is opgebouwd; inderdaad, vooral de schulden. Als je dan, zoals nu in de coronatijd, (bijna) geen inkomsten meer hebt, dan zijn die schulden ook écht een probleem en vaak onoverkomelijk. Als je een BV hebt, dan zitten die schulden in die BV, niet in jou als ondernemer of in jouw onderneming.

We kijken altijd naar de positie van de BV, maar volgens mij bestaat een bedrijf toch uit echt heel wat meer dan het juridische omhulsel van de statutaire BV. Een bedrijf, dat zijn vooral het ondernemerschap van de ondernemer, de goede klanten en de goede werknemers, gericht is op een goed product, waar vraag naar is (geweest vóór corona). Dát is de waarde van een bedrijf!

Bij het kijken naar het nu (de problemen) en de toekomst (de oplossing), moet alle aandacht uitgaan naar de vraag of de ondernemer de strijd straks weer aan kan als de wereld terug keert naar normaal? Zijn er dan nog genoeg trouwe klanten, die door het verleden heen kijken? Zijn er werknemers die zich aan het bedrijf en product verbonden voelen? Zo ja, dan is dát waar op gericht moet worden en niet op die historische juridische structuur en historisch gegroeide schulden.

Kortom: red de innerlijke waarde van een bedrijf, niet het juridisch omhulsel!

In het verlengde daarvan, vind ik dat wij bedrijven nu zo min mogelijk failliet moeten gaan (en dat zeg ik als curator, die een goede boterham aan faillissementen verdient!). In plaats van een faillissement, streef ik juist waar het even kan, naar een ontbinding van de BV. Dat is een wettelijke mogelijkheid die helaas nog veel te onbekend is. Het voordeel hiervan: veel minder negativiteit, gedoe, bureaucratische rompslomp en schade (financieel, reputatie, maar ook persoonlijk)!. Een dergelijke ontbinding of ‘turbo liquidatie’ staat in een kwade reuk; er is dan ook veel misbruik van gemaakt door types die er zo stiekem tussen uit knepen en de ander met de schulden lieten. Belangrijk is daarom, dat dit heel transparant gebeurt en dat de crediteuren en werknemers volledig worden ingelicht. Daarnaast, dat er begrip voor hen wordt getoond en wordt gekeken hoe zij nu zo min mogelijk schade lijden en in de toekomst gecompenseerd kunnen worden.

Ja, zelfs als er personeel is, kan dit. Veel advocaten en accountants zeggen van niet, maar het is mij wel al gelukt; waarschijnlijk omdat ik ook naar het UWV volledig transparant ben. Een goede voorbereiding samen met de accountant is wel een must!

Charles Lückers,
Ondernemersadvocaat, die ook in deze tijd mogelijkheden blijft zien