Skip to main content

De hilarische reclamespotjes van de NCM zijn dit jaar 35 jaar oud, maar nog makkelijk te vinden op YouTube (“Anders verkoop je toch gewoon de boot”).

Menig ondernemer in problemen door corona of door wat dan ook, zal wel eens door de gedachte bekropen zijn: als ik nu eens mijn boot of huis verkoop en dat geld in het bedrijf steek?! Op zich getuigt dat van de ware ondernemersgeest en toch werkt het in de praktijk vaak heel slecht uit.

Positief geformuleerd: doe dat alleen als je zeker weet dat je daarmee je bedrijf ook echt redt. Zo niet, dan ben je alleen maar de schade voor bank en/of belastingdienst kleiner aan het maken. Verliesfinanciering noemen banken dat en die houden zich daar zelf verre van (en terecht).

Sterker nog: vaak is een kapitaalsinjectie niet de redding van een bedrijf maar juist de ondergang. Neem een bedrijf met een miljoen euro schuld aan de bank, waar tegenover als zekerheid slechts vijf ton aan bezittingen staat en die bij een openbare veiling misschien zelfs maar drie ton opbrengen. De bank zal dan niet snel de stekker eruit te trekken. Verkoopt die ondernemer echter zijn huis en stopt vijf ton in het bedrijf in de hoop dan financieel rust te hebben, dan komt hij vaak bedrogen uit. De bank kan dan (en ik heb het in mijn praktijk vaak genoeg meegemaakt!) redeneren: nou dan is ons risico bij uitwinning van de zekerheden hooguit twee ton en wellicht zelfs niets en zijn we van dit hoofdpijndossier af: opzeggen dat krediet dus! Hetzelfde zie ik gebeuren als een bedrijf als geheel slecht draait, maar een winstgevende nevenactiviteit heeft of een mooi bedrijfspand. Men verkoopt dat dan in de hoop meer liquiditeit te hebben. Voor de bank is dat echter meestal reden om de kredietruimte evenveel te verlagen als die verkoop heeft opgebracht. Geen cent meer dus in het bedrijf, maar wel minder opbrengst uit de afgestoten activiteit of meer lasten omdat men huur moet gaan betalen (en dus nog slechtere resultaten en dus nog minder krediet bij de bank……… enz. enz.).

Nu wordt in ieder geval de bank er nog blij van als je het geld van de boot op je zakenrekening stort, maar als de opbrengst daarvan in het zwarte gat van voortdurende verliezen verdwijnt, heeft helemaal niemand daar wat aan. Mijn dringende advies aan elke ondernemer is dan ook om eerst het bloeden in het bedrijf te stoppen en je geld te reserveren voor de situatie dat je weer winst maakt en gaat groeien. Groei kost immers ook geld en dat moet je dan wel hebben; banken financieren geen groei zonder zekerheden of eigen geld!

Stop daarom liever met je huidige B.V. als je verliezen blijven oplopen. Stop je geld niet in een zwart gat, maar bewaar het voor de lente. Anders gezegd: loop nooit helemaal leeg, niet privé en niet zakelijk!

Hoe stop je je bedrijf zonder nog meer schade te veroorzaken en dus zonder een faillissement met al zijn nadelen en negativiteit? Dat is emotioneel, maar ook financieel en juridisch nog niet zo makkelijk. Zelf gebruik ik daar vaak de turboliquidatie voor, een mooi middel, mits netjes uitgevoerd. Ik werk dat een volgende keer verder uit. Wie daar niet op kan wachten: de koffie staat klaar!

Charles Lückers,

Financieel advocaat bij Lückers BedrijfsAdvocaten en AdvoCasso

(en ja…..: ik ben zelf ook faillissementscurator en dit is dus ook nog eens een pleidooi tegen mijn eigen beurs!)