Skip to main content
Blog

AI: nu nog ver van ieders bed, maar het komt zo snel…..!

Door 30 september 2021juli 12th, 2022No Comments

Op 30 september opent Brightlands Smart Services Campus in Heerlen officieel de Artificial Intelligence-hub (AI-hub). Op woensdag 20 oktober geeft de Limburgse Werkgevers Vereniging tijdens Limburg Leads ook een hoofdrol aan AI. Blijkbaar speelt er op dat gebied echt iets. Wat mij betreft volledig terecht: intelligente en zelflerende computers gaan samenleving en bedrijfsleven gigantisch veranderen, niet minder dan internet deed. Toch vraagt men zich zowel op de Smart Services Campus als bij LWV af waarom ondernemers daar niet veel meer mee bezig zijn: ‘dit gaat immers veel bedrijven hard raken, positief of negatief’.

Die vraag zo stellen miskent echter dat innovatie begint met een ver-van-mijn-bed-show, of anders gezegd: een speeltje voor pure specialisten. Die laatsten moeten de producten en diensten ontwikkelen, voordat bedrijven die op hun beurt in de markt kunnen zetten.

Dat moet ook organisch groeien. Het principe van internet was heel simpel: twee computers met een draadje verbinden zodat ze met elkaar kunnen communiceren. Zelfs toen later alle computers op de wereld met een draadje waren verbonden (en daarna zelfs draadloos), was dat niet iets waar je als winkelier, reisbureau of fabrikant direct wat mee kon. Dat moeten dan toch echt externe specialisten voor je ontwikkelen. Als ondernemer kun je meestal hooguit alert zijn wanneer die nieuwe producten op de markt komen. Daarom is nu ook nauwelijks een winkelier, reisbureau of fabrikant met AI bezig: ze hebben wel wat anders aan hun hoofd! Smart Services Campus en LWV stellen zichzelf dus de verkeerde vraag.

Wel is het goed dat zij bedrijven bewust maken wat AI is en gaat brengen. Die boodschap wordt echter vaak te moeilijk gebracht. AI is net als internet een heel simpel principe. AI betekent niet veel meer dan dat we computers zelf laten denken aan de hand van simpele recepten, die we er in stoppen onder de dure naam algoritmes. Het komt door de enorme kracht van de huidige computers dat ze daarbij oneindig veel data kunnen verstouwen. Met AI kan een pc daardoor nu al in een paar tellen meer berekenen dan 10 geleerden in 10 dagen. Binnen 2 jaar overtreft de pc 100 geleerden in 100 uur. Die ontwikkeling zal zo exponentieel doorgaan.

Het meest bijzondere aan AI is nog, dat we computers ermee zelflerend maken en die computers zichzelf dus vanzelf steeds slimmer, zonder dat wij er nog veel aan hoeven te doen. Iemand versprak zich laatst door het te hebben over Automatische Intelligentie en dat was onbedoeld zo goed gevonden dat het verder niemand in de zaal opviel.

Die automatismen maakten dat ik enkele jaren terug wild enthousiast was over een programma waarmee mijn klanten zelf contracten zouden kunnen uitwerken aan de hand van intelligente vragen, die het programma zelf stelde, met op het einde pas een rol voor de advocaat in corrigerende en aanvullende zin. Alle routinewerk was al voor mij gedaan en dat in een fractie van de tijd. Helaas heb ik daar fors leergeld voor moeten betalen, dit omdat software en hardware toen nog lang niet krachtig genoeg waren om de puinhoop te ordenen die wij juristen van alles plegen te maken.

In ons incassobedrijf (AdvoCasso) zijn we wat dat betreft een stuk verder, maar dat is dan ook veel geordender proces. We hebben nu een proef lopen met externe AI-specialisten, die alle data in 10.000 incassodossiers van ons onderzoeken, dit ten einde het incassoproces kansrijker te maken, tegen een lagere prijs enz. De hobbel die we daarbij overigens eerst moesten nemen was zoals vaak bij AI: hoe bescherm je daarbij de privacy van je klanten?

Daarnaast is AdvoCasso de trotse launching customer in Nederland van een bekend internationaal databedrijf, dat m.b.v. AI voor ons de kredietwaardigheid van debiteuren in elk incassoproces checkt en automatisch in onze workflow inpast. Weer: een beter resultaat in veel minder tijd en met minder kosten.

Beide voorbeelden onderstrepen wat ik hiervoor schreef: hoe innovatief je als simpele advocaat of incassobedrijf ook denkt te zijn, de oplossingen moeten toch echt van externe specialisten komen. Treur dus niet beste Smart Services Campus en LWV en ga vooral door!

Charles Lückers

www.luckers.nl / www.advocasso.nl / www.legalshares.eu