Skip to main content

Uw mensen

Graag stellen wij uw mensen, ons team, kort aan u voor!

CliëntmanagersExperts

U begint bij ons: de cliëntmanagers.

U als cliënt staat voorop en wij zorgen ervoor dat u ook de hele zaak voorop blijft staan, daarom ook de term ‘cliëntmanagers’ en niet ‘secretaresses’.

Wij zorgen dat al uw data tijdig op de juiste plaats staan, bewaken overal de voortgang en staan altijd klaar om vragen daarover te beantwoorden. Zo hoeft u niet te wachten totdat de advocaat uit een bespreking of rechtszitting is en het bespaart u uiteraard de uren van onze advocaten.

Benieuwd naar onze experts?

klik dan hier!
Cliëntmanager

Christianne Derwort

In 2004 vers uit de schoolbanken bij Lückers BedrijfsAdvocaten begonnen, mag ik mij inmiddels de spil van het kantoor noemen. Ik mag mij helemaal op u als cliënt richten. In mijn dagelijkse werk mag ik de advocaten -hoe druk ze het ook hebben- telkens waar nodig op het belang van uw zaak wijzen. Hierdoor weet ik hoever de zaken staan en u kunt mij daar altijd rechtstreeks naar vragen.
Cliëntmanager

Michelle Timmer

In 2019 behaalde ik mijn bachelor rechten en begon direct bij Lückers BedrijfsAdvocaten als cliëntmanager en juridisch medewerkster. Ik begeleid gerechtelijke procedures en stuur deurwaarders aan. Incassoprocedures voer ik voor AdvoCasso vrij zelfstandig en in grotere procedures bereid ik de processtukken voor, zodat ons processpecialist Auke Stegeman direct op zijn hoge niveau kan instappen.
Cliëntmanager

Hanneke Otten-Hermans

Bij Bell College afgestudeerd in 1989 als juridisch directiesecretaresse en vanaf de schoolbanken werkzaam geweest bij eerst een computerbedrijf, maar al snel in de advocatuur. Vanaf 1989 op drie verschillende kantoren waaronder Lückers Advocaten tot medio 2006. Na geruime tijd thuis te zijn geweest voor het gezin in 2019 weer begonnen als juridisch secretaresse bij Cogens Advocaten. Vanaf januari 2021 weer op het Tempsplein, werkzaam waar het allemaal is begonnen.
Financieel medewerker

Nicole Loock

Na een carrière die mij tot zelfstandig leidinggevende bracht in de retail, kreeg ik bij Luckers BedrijfsAdvocaten en AdvoCasso de kans om door te groeien naar cliëntmanager en mag ik me daarbij vooral bezighouden met financieel administratieve processen. Ik vind het geweldig om daarbij oude kennis en ervaring in vooral de klantbejegening te introduceren binnen de advocaten- en de incassowereld. Bij Lückers gebeurt dat.
Cliëntmanager

Mandy Kurth

Dik 10 jaar geleden al op HBO niveau de studie facility management afgerond hebbend, ben ik van eventmanager naar callcenter manager gegroeid en nu op mijn plaats als relatiemanager bij Lückers BedrijfsAdvocaten en AdvoCasso. Mijn werk gaat wat verder dan dat van mijn collega cliëntmanagers, omdat ik ook de relatie met debiteuren in de incassoprocedures onderhoud. Ik ben tevreden als ik met mensen kan werken en hen service kan bieden!

Onze experts

We hebben onze organisatie volledig ingericht rondom onze klant, niet meer rondom het voeren van procedures. Daarom hebben wij cliënt managers, die het eerste aanspreekpunt zijn voor al onze klanten.

Kennismaken met onze cliëntmanagers?

klik dan hier!
Advocaat

Charles Lückers

Fin, tech en fin-tech advocaat, puur voor ondernemers.

Fin: faillissementen, bedrijfssaneringen, problemen met banken, financieringen, investeringen, overnames en zaken op aandeelhouders- en maatschapsvlak (dus ook VOF). Tech: data, blockchain, AI, IOT, platforms, e-commerce, 3D en robotisering. Fin-tech: digitaal betalingsverkeer en cryptozaken.Charles Lückers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
  • Financieel recht (waaronder bankrecht)
  • ICT-recht
  • Insolventie (waaronder faillissement en surseance van betaling)
  • Ondernemingsrecht (waaronder agentuur en distributie, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen)
Op grond van deze registratie is Charles verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. U kunt contact opnemen met Charles Lückers via client manager Christianne.
Advocaat

Auke Stegeman

Nu meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat, na jarenlange ervaring op een groot accountantskantoor. Veel affiniteit met ondernemers en de zakelijke invalshoek. Begrijpt dat eerst getracht moet worden om de zaak in overleg op te lossen, maar is vervolgens een echte procestijger die rechters begrijpt (en rechters hem!). Met een voorliefde voor en een specialisatie in vastgoed en bouw. Tevens specialist in incassoprocedures.Auke Stegeman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
  • Vastgoedrecht (waaronder bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden, erfpacht);
  • Huurrecht (waaronder bedrijfsruimte en woonruimte)
Op grond van deze registratie is Auke verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. U kunt contact opnemen met Auke Stegeman via clientmanager Michelle.
Advocaat

Maxime Lukassen

Maxime Lukassen studeerde niet alleen Nederlands maar ook Fiscaal recht. Zij deed ook ervaring op in de belastingadviespraktijk. Maxime voert een algemene praktijk, met name gericht op vastgoed en de hippische sector en dat vooral voor ondernemers. Denk daarbij aan: incasso’s, koop, huur, erfdienstbaarheden, appartementsrechten, verborgen gebreken, non-conformiteit e.d. Ieder mens is anders en Maxime is en blijft vooral mensgericht, ook al heeft zij een voorliefde voor alles wat speelt bij zowel onroerend goed als paarden. U kunt contact opnemen met Maxime Lukassen via cliëntmanager Michelle.
Advocaat/ mediator

Manon Baumler

Manon Bäumler heeft 12 jaar ervaring als advocaat en mediator.

Die deed zij eerst op binnen het familierecht (van echtscheiding tot en met alimentatie e.d.). Daar leerde zij  niet alleen te procederen, maar ook om te gaan met emoties en complexe relaties. Die ervaringen komen goed van pas in haar huidige specialisatie arbeidsrecht, waarin zij specifiek werkgevers adviseert en bijstaat in procedures. Zij maakt voor werkgevers ook dankbaar gebruik van de kennis die aanwezig is bij BedrijfsAdvocaten Lückers. Manon is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op beide hiervoor genoemde rechtsgebieden. Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.U kunt contact opnemen met Manon via haar cliëntmanager Hanneke (hanneke@luckers.nl) of via 045-5713000.
Jurist/ mediator

Hans Sterk

Hans Sterk is onze externe ondersteuner voor arbeidsrecht, hippisch recht en mediation.

Na tientallen jaren ervaring als manager in de publieke en financiële sector staat hij al 15 jaar advocatenkantoren bij op het gebied van arbeidsrecht en mediation. Van die laatste heeft hij er al meer dan 1000 gedaan! Op arbeidsrechtgebied heeft hij vooral bijzondere kennis op het gebied van allerlei reglementen en overheidsvoorschriften, maar zeker ook in ontslagzaken en andere arbeidsconflicten.Hans is afgestudeerd in zowel Nederlands recht als psychologie en met de nodige scholing op bedrijfskundig vlak. AdovcatenGroep Lückers doet dermate vaak een beroep op zijn bijstand op die gebieden, dat we hem met trots hier op onze website vermelden.Ook schakelen we hem vaak in voor onze specialistische sectie Paard & Recht, waarin we onze brede juridische expertise voor ondernemers aanbieden aan de paardenbranche. Dat is gebaseerd op onze persoonlijke affiniteit met en ervaring in die wereld. Hans is voorzitter van de KNHS Regio Limburg, voorzitter RV Pegasus Hulsberg, lid CIE. Communicatie Hippische College en voorzitter van de Stichting Advocademy. Ook veel van onze advocaten en ondersteuners hebben een ‘paardentik’ (en zijn daar trots op!).
Jurist

Jaimy Engelmann

Na in 2021 mijn bachelor rechten behaald te hebben, ben ik nu bezig met mijn master aan Maastricht University. Naast mijn studie ben ik al 2,5 jaar in de praktijk werkzaam op ondernemingsrechtelijk gebied. Daarin wil ik mij straks als advocaat verder specialiseren.
Financieel/ bancair expert

Jeroen Hollewijn

De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt bij verschillende grootbanken, een landelijke accountant en een subsidieadvieskantoor. Als adviseur heb ik altijd contact gehad met de ondernemer. Mijn opgedane kennis in de zakelijke dienstverlening zal ik nu gaan inzetten om de processen te digitaliseren en automatiseren waar nodig. Zodat deze nog beter aan sluiten op de wensen van onze klant. Zo werken we naar een klantmodel wat optimaal presteert.
Specialist ontslagzaken en arbeidsregelingen

Wim Franssen

In 1980 gestart op het toenmalige arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek te Heerlen op de nieuw op te zetten afdeling Ontslagzaken. Hier was ik belast met de behandeling van de verzoeken voor ontslagvergunning voor werknemers. Bij de privatisering van Arbeidsvoorziening medio jaren 80 werd ik projectleider financieel management en heb ik de AO IC van het arbeidsbureau in Heerlen opgezet. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat ik plv. directeur werd. In 1998 besloten mij als zelfstandig organisatieadviseur te vestigen. Het accent van de bedrijfsactiviteiten lag met name op het arbeidsrechtelijke vlak, waarbij ik samen met een aantal consultants ca 600 bedrijven (zowel klein bedrijf als multi nationals) door heel Nederland van advies heb voorzien. Ook heb ik in deze hoedanigheid een aantal opdrachten als interim manager vervuld. Met een bagage van 40 jaar ervaring in staat om vrijwel elke klus op elk niveau te klaren. Sinds 1 maart 2022 bij AdvocatenGroep Lückers.