Skip to main content

Ondernemingsrecht advocaat

Omdat we zelf ondernemers zijn

Ondernemingsrecht raakt de kern van ieder bedrijf. Het is daarom van belang om bij de start van uw bedrijf direct al een goed fundament te leggen, gebaseerd op omvang, soort, en toekomstperspectief van de onderneming.

Kiest u voor een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV), besloten vennootschap (B.V.), naamloze vennootschap (N.V.) maatschap, of misschien zelfs voor de Europese naamloze vennootschap (SE) of een coöperatie? Nog veel belangrijker is de vraag; waarom? De ondernemingsrecht advocaten van AdvocatenGroep Lückers hebben jarenlange ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. Zoekt u als ondernemer juridische ondersteuning? Dan staan onze ondernemingsrecht advocaten in Limburg voor u klaar. Neem contact op of bezoek ons advocatenkantoor in Heerlen of Roermond.

Ondernemingsrecht heeft daarnaast veel raakvlakken met andere rechtsgebieden en specialismen. De Ondernemingsrecht advocaten van Lückers worden omringd door specialisten op het gebied van o.a. arbeidsrecht, faillissementsrecht, contractenrecht en vastgoedrecht. Bij de behandeling van een ondernemingsrechtelijk geschil zijn dat allemaal belangen die voorbij komen en in acht genomen moeten worden. De ondernemingsrecht advocaten van AdvocatenGroep Lückers maken daarom veelvuldig gebruik van de in-house specialisten op andere rechtsgebieden en expertisegebieden.

Hoe kan een ondernemingsrecht advocaat van AdvocatenGroep Lückers u bijstaan?

De ondernemingsrecht advocaten van AdvocatenGroep Lückers in Heerlen en Roermond hebben stuk voor stuk een passie voor ‘het ondernemen’ en hebben de nodige praktijkervaring. Zij weten daarom als geen ander waar een ondernemer behoefte aan heeft: een doelgerichte en efficiënte aanpak, geen poespas of omwegen, geen onnodige (juridische) discussies, en een geruisloos proces!

Het ondernemingsrecht is een omvangrijk, dynamisch rechtsgebied waarvoor bijzondere wet- en regelgeving geldt en een ondernemingsrechtspecialist daarom noodzakelijk is.

Het ondernemingsrecht werkt extern: tegen ander bedrijven en overheid bijvoorbeeld, maar zeker ook intern: geschillen binnen een maatschap, de opzegging van een VOF, aandeelhoudersgeschillen, bescherming van minderheidsaandeelhouders, concernfinanciering, ontslag van bestuurders en bestuurdersaansprakelijkheid: AdvocatenGroep Lückers heeft er ervaring mee!
Ondernemingsrecht kent ook een heel eigen rechtsgang en wel bij de Ondernemingskamer in Amsterdam, waar bijvoorbeeld een beroep kan worden gedaan op het enquêterecht.

Een ondernemingsrecht advocaat combineert tactische overwegingen en bedrijfseconomisch inzicht met juridische kennis om het spel daar goed te spelen.

Een van de zwaarste onderdelen van het ondernemingsrecht is de bestuurdersaansprakelijkheid. Het kan dan gaan om interne bestuurdersaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement, overtreding van de jaarrekeningrecht en deponeringsplicht, alsook daarnaast om risico’s als pauliana, persoonlijke verwijtbaarheid, onrechtmatige daad enz.

Naast de veel voorkomende besloten vennootschap wordt in Nederland ook veel gebruik gemaakt van de personenvennootschap (VOF en maatschap). Dat heeft met name boekhoudkundige en fiscale voordelen maar kan voor grote problemen zorgen. Bij ruzie tussen de vennoten of maten komt het bestaan van de onderneming snel in gevaar en is het zaak om direct actie te ondernemen.

De ondernemingsrecht advocaten van Lückers kunnen u in Limburg onder andere bijstaan in de volgende, ondernemingsrecht gerelateerde gebieden:

 • Aandeelhoudersgeschillen en aandeelhoudersvergaderingen
 • Managementgeschillen
 • Corporate Governace
 • Bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana
 • Geschil met zakenpartner of vennoot
 • Aandeelhoudersovereenkomst(en) en managementovereenkomst(en)

Meerdere specialismen onder één dak

AdvocatenGroep Lückers beschikt over een team dat gespecialiseerd is in de voornaamste rechtsgebieden waar een (MKB) ondernemer mee in aanraking komt. Van faillissement tot ontslagzaken en van vastgoedrecht tot familierecht: onze specialisten kunnen een ondernemer zowel zakelijk als privé bijstaan tijdens geschillen en juridische kwesties. Dankzij onze brede benadering van uw materie verliezen wij geen enkele van uw belangen uit het oog.

Neem bijvoorbeeld het ontslag van een bestuurder. Een bestuurder kan door de aandeelhoudersvergadering heel eenvoudig worden ontslagen. Doorgaans bestaat er echter ook een arbeidsrechtelijke relatie tussen een bestuurder en de vennootschap, die minder makkelijk kan worden verbroken. Dit kan zelfs zo zijn wanneer dat nooit de bedoeling is geweest. De bestuurder kan ook geld te vorderen hebben van de BV of er aan verschuldigd zijn, of borg staan voor de BV. Hij kan zelfs (minderheids-)aandeelhouder zijn en die aandelen kunnen in de huwelijkse gemeenschap vallen enz. enz. enz.
Een mogelijke ontslagsituatie van een bestuurder wordt door een ondernemingsrecht advocaat van Lückers daarom vanuit alle invalshoeken bekeken.

Uw Ondernemingsrecht specialisten

Ons ondernemingsrecht team bestaat uit Charles Lückers (advocaat), Auke Stegeman (advocaat) en Jaimy Engelmann (jurist).

Advocaat

Charles Lückers

Fin, tech en fin-tech advocaat, puur voor ondernemers.

Fin: faillissementen, bedrijfssaneringen, problemen met banken, financieringen, investeringen, overnames en zaken op aandeelhouders- en maatschapsvlak (dus ook VOF). Tech: data, blockchain, AI, IOT, platforms, e-commerce, 3D en robotisering. Fin-tech: digitaal betalingsverkeer en cryptozaken.

Charles Lückers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Financieel recht (waaronder bankrecht)
 • ICT-recht
 • Insolventie (waaronder faillissement en surseance van betaling)
 • Ondernemingsrecht (waaronder agentuur en distributie, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen)

Op grond van deze registratie is Charles verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. U kunt contact opnemen met Charles Lückers via client manager Christianne.

Advocaat

Auke Stegeman

Nu meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat, na jarenlange ervaring op een groot accountantskantoor. Veel affiniteit met ondernemers en de zakelijke invalshoek. Begrijpt dat eerst getracht moet worden om de zaak in overleg op te lossen, maar is vervolgens een echte procestijger die rechters begrijpt (en rechters hem!). Met een voorliefde voor en een specialisatie in vastgoed en bouw. Tevens specialist in incassoprocedures.

Auke Stegeman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vastgoedrecht (waaronder bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden, erfpacht);
 • Huurrecht (waaronder bedrijfsruimte en woonruimte)

Op grond van deze registratie is Auke verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. U kunt contact opnemen met Auke Stegeman via clientmanager Michelle.

Heeft u te maken met een geschil in uw onderneming en bent u op zoek naar een geschikte advocaat?

Maak kennis met onze specialisten:

Over AdvocatenGroep Lückers

AdvocatenGroep Lückers startte in de jaren ‘50 als advocaat in Heerlen. In de daaropvolgende decennia is het kantoor uitgegroeid tot een begrip in Limburg, met inmiddels vestigingen in zowel Heerlen als Roermond. Als kantoor hebben wij ons gespecialiseerd in de voornaamste juridische gebieden waarmee een (MKB) ondernemer in aanraking komt. Wij richten ons op de kern van de onderneming én uw belangen als ondernemer. Enkele van de rechtsgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn, zijn: faillissementen, bedrijfsovernames en -saneringen, arbeid, vastgoed en IT. Daarnaast bestaat ons team uit enkele in het familierecht en hippisch recht gespecialiseerde advocaten.

“Bij Lückers denken we niet vanuit een ivoren toren. Wij denken vanuit de cliënt.”

Heeft u als ondernemer te maken met een juridisch geschil en bent u op zoek naar ondersteuning? Wij bespreken het graag met u. Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op voor uw ondernemingsrecht advocaat in Limburg.