Skip to main content

Advocaat faillissementsrecht

Hulp en ondersteuning bij faillissementen en doorstarts in Limburg

Als ondernemer kunt u door talloze omstandigheden een punt bereiken waarop uw onderneming zodanig veel schulden heeft, of de liquiditeitspositie zodanig slecht is, dat het niet meer mogelijk is om het hoofd boven water te houden. Voor een ondernemer die zijn ziel en zaligheid in een bedrijf heeft gestopt, is het natuurlijk een nachtmerrie als hij in deze situatie terechtkomt. Anderzijds, wanneer u als ondernemer op de crediteurenlijst staat van een failliet geraakte onderneming, kan dit eveneens voor slapeloze nachten zorgen.

AdvocatenGroep Lückers beschikt over een team van gespecialiseerde advocaten die u vanuit Heerlen en Roermond van A tot Z begeleiden op het gebied van faillissementsrecht. Met name wanneer er geschillen ontstaan tussen de curator en de crediteuren of wanneer er een andere kwestie binnen het faillissementsrecht opspeelt, is het inschakelen van een faillissement advocaat noodzakelijk.

De faillissement advocaten van Lückers worden omringd door specialisten op het gebied van o.a. arbeidsrecht, ondernemingsrecht, IT-recht, contractenrecht, vastgoedrecht en aansprakelijkheidsrecht, waaronder vooral bestuurdersaansprakelijkheid.

Hoe kan een faillissement advocaat van AdvocatenGroep Lückers u bijstaan?

De faillissement advocaten van AdvocatenGroep Lückers in Heerlen en Roermond hebben ruimschootse ervaring opgedaan binnen talloze ondernemingen. Dankzij onze specialisatie op het gebied van MKB-ondernemingen, weten wij hoe we met deze sector om moeten gaan en waar de MKB-ondernemer behoefte aan heeft. Met die kennis en ervaring kunnen wij bedrijven in iedere levensfase adequaat begeleiden, maar vooral een belangrijke rol spelen bij een faillissement, doorstart, turbo liquidatie, surseance van betaling en Whoa.

Wanneer u overweegt het faillissement van een debiteur/ schuldenaar aan te vragen, dient u hiervoor een faillissement advocaat in te schakelen. Die zoekt allereerst een steunvordering. De ondersteuners van de faillissementsadvocaten binnen AdvocatenGroep Lückers hebben voor dat proces een efficiënte aanpak en beschikken over meerdere databanken.

Bent u een ondernemer en wilt u uw eigen faillissement aanvragen? Dan kunt u dit zelfstandig bij de rechtbank doen, aangezien het niet wettelijk vereist is om een advocaat in te schakelen. Toch raden wij aan om al vooraf een faillissement advocaat in de arm te nemen. Zaken als rc-verhoudingen, financiële administratie, jaarverslagen en de deponering daarvan, melding van betalingsonmacht bij de fiscus en inter-company vorderingen dient u echt ‘faillissements-proof’ op orde te hebben. De faillissement advocaten van AdvocatenGroep Lückers, die tevens als curator in honderden faillissementen optraden, zien dat in één oogopslag.

De faillissement advocaten van Lückers kunnen u op het gebied van faillissementsrecht onder andere bijstaan in:

 • Faillietverklaringen
 • Doorstarten
 • Bedrijfssaneringen 
 • Schuldsanering
 • Herstructurering
 • Herfinanciering
 • Geschillen met crediteuren
 • Surseance van betaling
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Paulianeus handelen
 • Turboliquidaties 
 • Coronaproblemen zoals terug te betalen NOW en inlossen belastinguitstel na covid
 • Akkoorden met crediteuren, bijvoorbeeld in surseance of via de Whoa

Ziet u uw financiële situatie/ liquiditeit langzaam achteruit gaan en dreigt er een faillissement?

Schakel dan op tijd een faillissement advocaat in!

Samen bekijken we uw situatie en gaan we op zoek naar manieren om een dreigend faillissement te voorkomen of juist het faillissement vloeiend en geruisloos te doorlopen. Een oplossing die in veel gevallen een (direct) faillissement kan voorkomen is de surseance (uitstel) van betaling, en sinds kort ook de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Door deze regelingen krijgt u meer tijd om onder begeleiding van een bewindvoerder uw schulden af te betalen, en is het mogelijk om de crediteuren een akkoord aan te bieden (en in sommige gevallen zelfs af te dwingen). Nog efficiënter vaak en een heel sterk specialisme van ons: de turboliquidatie!

Diverse specialismen onder één dak

AdvocatenGroep Lückers beschikt over een team dat gespecialiseerd is in de voornaamste rechtsgebieden waar een MKB ondernemer mee in aanraking komt. Van een faillissement tot ontslagzaken en van huurrecht tot contractenrecht: onze specialisten kunnen een ondernemer zowel zakelijk als privé bijstaan tijdens geschillen en juridische kwesties. Dankzij onze brede benadering van uw materie verliezen wij geen enkele van uw belangen uit het oog. Gedurende de hele behandeling van uw zaak werkt uw faillissement advocaat daarom nauw samen met onze andere specialisten.

Uw failissementsrecht specialisten

Omdat wij niet enkel faillissementen behandelen vanuit de rol van advocaat, maar ook vanuit de rol van curator, weten wij waar we tijdens een faillissement op moeten letten. Wij leveren onze meerwaarde door dicht op de materie te zitten en daardoor tot een afhandeling te komen die voor U het meest gunstig is.

Ons faillissementen team bouwt al tientallen jaren aan een hoogwaardige reputatie en heeft gedurende deze jaren vanuit veel invalshoeken heel wat faillissementen mogen begeleiden. Uw uiterst ervaren en en gespecialiseerd team bestaat uit:

Advocaat

Charles Lückers

Fin, tech en fin-tech advocaat, puur voor ondernemers.

Fin: faillissementen, bedrijfssaneringen, problemen met banken, financieringen, investeringen, overnames en zaken op aandeelhouders- en maatschapsvlak (dus ook VOF). Tech: data, blockchain, AI, IOT, platforms, e-commerce, 3D en robotisering. Fin-tech: digitaal betalingsverkeer en cryptozaken.

Charles Lückers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Financieel recht (waaronder bankrecht)
 • ICT-recht
 • Insolventie (waaronder faillissement en surseance van betaling)
 • Ondernemingsrecht (waaronder agentuur en distributie, bestuurdersaansprakelijkheid, fusies en overnames, vennootschappen)

Op grond van deze registratie is Charles verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. U kunt contact opnemen met Charles Lückers via client manager Christianne.

Advocaat

Auke Stegeman

Nu meer dan 25 jaar werkzaam als advocaat, na jarenlange ervaring op een groot accountantskantoor. Veel affiniteit met ondernemers en de zakelijke invalshoek. Begrijpt dat eerst getracht moet worden om de zaak in overleg op te lossen, maar is vervolgens een echte procestijger die rechters begrijpt (en rechters hem!). Met een voorliefde voor en een specialisatie in vastgoed en bouw. Tevens specialist in incassoprocedures.

Auke Stegeman heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Vastgoedrecht (waaronder bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden, erfpacht);
 • Huurrecht (waaronder bedrijfsruimte en woonruimte)

Op grond van deze registratie is Auke verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. U kunt contact opnemen met Auke Stegeman via clientmanager Michelle.

Financieel/ bancair expert

Jeroen Hollewijn

De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt bij verschillende grootbanken, een landelijke accountant en een subsidieadvieskantoor. Als adviseur heb ik altijd contact gehad met de ondernemer. Mijn opgedane kennis in de zakelijke dienstverlening zal ik nu gaan inzetten om de processen te digitaliseren en automatiseren waar nodig. Zodat deze nog beter aan sluiten op de wensen van onze klant. Zo werken we naar een klantmodel wat optimaal presteert.

Cliëntmanager

Christianne Derwort

In 2004 vers uit de schoolbanken bij Lückers BedrijfsAdvocaten begonnen, mag ik mij inmiddels de spil van het kantoor noemen. Ik mag mij helemaal op u als cliënt richten. In mijn dagelijkse werk mag ik de advocaten -hoe druk ze het ook hebben- telkens waar nodig op het belang van uw zaak wijzen. Hierdoor weet ik hoever de zaken staan en u kunt mij daar altijd rechtstreeks naar vragen.

Lijkt een faillissement onvermijdelijk en bent u op zoek naar een geschikte advocaat?

Maak kennis met onze specialisten:

Over AdvocatenGroep Lückers

AdvocatenGroep Lückers is al sinds de jaren ‘50 een begrip in Limburg. Vanuit Heerlen hebben wij ons door de jaren heen gespecialiseerd in de MKB ondernemer en de diverse rechtsgebieden waarmee hij te maken kan krijgen. Onze specialismen hebben dan ook betrekking op de kern van de onderneming: faillissementen, bedrijfssaneringen en bedrijfsovernames, maar ook arbeid, vastgoed en IT. Daarnaast zijn wij sterk vertegenwoordigd binnen het familierecht en de commerciële paardenbranche.

AdvocatenGroep Lückers richt zich op het leveren van waardevolle dienstverleningen aan haar cliënten. We zijn proactief en regisseren uw juridisch traject van A tot Z. Wij denken altijd vanuit de ondernemer.

“Bij Lückers denken we niet vanuit een ivoren toren. Wij denken vanuit de cliënt.”

Bent u als ondernemer op zoek naar een advocaat in failissementsrecht? Wij bespreken het graag met u. Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op voor uw arbeidsadvocaat.