Skip to main content

Zijn er ontwikkelingen in de rechtspraak?

Jazeker en hetgeen hieronder staat wordt inmiddels niet meer zo absoluut door rechters toegepast. Meer en meer spreiden rechters het risico over beide contractspartijen. Nu de tweede golf een feit is, kan steeds minder van een incident gesproken worden en is onze verwachting dat rechters noodgedwongen corona als iets langdurigers moeten zien en dus ook naar blijvendere oplossingen moeten streven. Elk geval heeft daarbij weer zijn eigen kenmerken en de uitspraak bij de een kan zelden zomaar in de situatie van een ander worden toegepast. Wij onthouden ons dan ook zeker nog van het stellen van algemene regels (wordt vervolgd).

Kan in deze tijd iemand zomaar onder zijn (contract) verplichting uit komen?
Nee, dit kan ook nu niet. We moeten begrip voor elkaar hebben, maar problemen mogen niet op de ander afgeschoven worden.

Hoe hard moet ik mij in deze tijd opstellen als iemand afspraken niet nakomt?
We moeten zeker nu redelijk blijven en positief naar een oplossing zoeken bij problemen. Iedereen moet echter primair zijn eigen probleem oplossen en dit niet klakkeloos doorschuiven naar de volgende in de keten. U moet toch ook uw schulden betalen en bestelde goederen afnemen enz.!

Als iedereen zoveel mogelijk op tijd betaalt, maakt dat de totale schade voor alle bedrijven en mensen zo klein mogelijk. Laat daarbij vooral de groteene rijke bedrijven (en de Overheid!!) het voortouw nemen, zo nodig af te dwingen via een incasso.

Wanneer moet ik ingrijpen als ik voorzie dat ik binnenkort geen geld meer heb in mijn bedrijf?’
Als alle onnodige kosten zijn weggesneden, alle overheidssteun gebruikt is en ook bij de bank en familie niets meer te halen valt, dan moet u zo snel mogelijk stoppen met schulden maken en de mogelijkheden van een faillissement, surseance van betaling, crediteurensanering en/of doorstart met uw accountant en gespecialiseerd advocaat bespreken. Niet morgen, maar vandaag! Voorkom hierin veel ellende en schade en handel pro-actief!
De bedoeling daarvan is persoonlijke aansprakelijkheid te vermijden, maar vooral ook om de echte waardes van een bedrijf te behouden voor deze toekomst.
Een BV of Stichting is alleen maar de rechtsvorm en de bezittingen en schulden slechts de optelsom van alles uit het verleden; de echte waarde naar de toekomst zijn: de ondernemer/de klanten/de medewerkers/de marktpositie en de opgedane knowhow. Die moet gered woorden, zeker in een tijd waarin al zoveel kapot gaat!

Er zijn veel ondernemers die momenteel kijken naar mogelijkheden om financieel het zakelijke hoofd boven water te houden. Wat is hierin wijsheid? Moet je de boot verkopen of een hogere hypotheek nemen om in mijn bedrijf te stoppen?
Alleen als je zeker weet dat het bedrijf daarmee door de crisis komt. Zo niet, dan dat vermogen liever in een nieuw bedrijf of doorstart stoppen (of gaan rentenieren als dat kan).

-Ik kan mijn leverancier niet betalen en mijn klant mij niet; wat nu?
Wellicht eens met zijn drieën samenzitten voor onderling begrip, aftasten van mogelijkheden om de keten in leven te houden en zoeken naar een win-win (uw klant doet klussen bij u en zo kunt u uw leverancier betalen e.d.)?!

Mogen winkeliers hun voorraad terug sturen naar de groothandel als ze niets meer verkopen?
Het zou goed zijn als de groten de kleinen zeker in deze tijd zouden helpen.
Toch een kritische noot ook naar de winkeliers: de inkoop moet gefinancierd worden uit de opbrengsten van het vorige seizoen, niet van het nieuwe. Dan zou dus de leverancier nog eens maanden op zijn geld moeten wachten en verschuif je jouw ondernemersrisico naar een ander. Het klinkt wellicht hard als ik zeg dat je slechts een verplichting moet aangaan als je die ook kunt nakomen, maar wat zacht voor de een is, is hard voor de ander.
En het wrange voor kleine winkeliers: zij moeten vooruit betalen, terwijl de grote AH en Jumbo c.s. direct cash ontvangen en spullen maar een dag in de winkel hebben liggen, maar zelf pas na 2 tot drie maanden betalen aan hun leveranciers. Juist grote bedrijven zouden nu hun verantwoordelijkheid moeten nemen en direct iedereen betalen. De werkelijkheid is helaas anders: het steenrijke Action heeft “vanwege corona” zijn levertijd verlengt van 2 naar 3 maanden en zij zijn de enige niet. Hier moet de overheid ingrijpen want het systeem is onrechtvaardig en dodelijk voor onze economie. De wet dat binnen dertig dagen betaald moet worden, ligt er: nu gaan handhaven meneer Rutten!

Moet ik nu al personeel ontslaan?
Raden wij u niet aan. Los van menselijke aspecten, zorgt dat voor veel onrust en dan staan de neuzen niet meer dezelfde kant op. Zoals leveranciers/klanten/afnemers in de keten moeten samenwerken geldt dat ook tussen bedrijf en werknemers. Vooral ook financieel: de overheid is erg onvoorspelbaar en hoe de regelingen voor steun terzake personeelskosten zullen uitvallen, weten we nog niet precies. Straks bespaart u wel iets, maar loopt u nog meer aan subsidie mis omdat u mensen ontslagen hebt.

Moet ik nu al de huur opzeggen als door corona ik die niet meer kan opbrengen of minder meters nodig heb?
Dat gaat in ieder geval niet zomaar bij de meeste soorten bedrijfshuur. Let in ieder geval nu op termijnen en dagen dat opgezegd kan worden volgens het contract; laat dat niet ongebruikt verlopen. Voor je het weet zit je weer aan een jaar extra vast (of vijf jaar bijvoorbeeld!). Het is nu onmogelijk te voorspellen hoe je er over een jaar voor staat, als ook hoe de onroerend goed markt. Zeker is echter dat die grote klappen krijgt. Ons advies is daarom dat verhuurders en huurders nu samen gaan zitten en praten over een huurprijs aanpassing die  voor huurder op te brengen valt. Dat kan tijdelijk zijn. Een verhuurder heeft nu ook liever dat de huurder overleeft en nog wat blijft betalen en later weer vol.

 

Hebben bedrijven hiervoor niet in bijvoorbeeld de algemene voorwaarden een lid opgenomen wat hen uitsluit in geval van rampen oid?
Dit zou raar zijn: de een moet dan wel presteren en de ander niet, althans blijft een dan met de kosten zitten. Door zo een clausule zou je het wezen van het zakendoen (en van het hele leven) onderuithalen en het probleem van jou alleen maar op de ander schuiven (en die weer op zijn voorganger in de keten enzovoort tot het bij iemand terecht komt die het niet meer kan afschuiven, vaak de zwakste schakel ook nog eens!). Je komt die bepalingen wel tegen, maar slechts als bescherming van de economisch zwakkere is dat toegelaten en ook dan slechts toe te passen binnen de grenzen van het redelijke en met voldoende oog voor het belang van de ander. Je komt die bepalingen wel in algemene voorwaarden tegen, maar die zijn niet geldend als ze het wezen van het contract aantasten, hooguit wel ter bescherming

Pas op met allerlei juichende artikelen in de krant en items op tv over halvering van bijvoorbeeld de huur tijdens de lock down. Er zijn meer uitspraken aan te wijzen die elke korting afwijzen dan dat er 50% wordt toegekend. Met name kijken rechters ook naar de mate van omzetderving en naar tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL). Dit is echt maatwerk per geval en uiteindelijk altijd afhankelijk van de vraag of we een rechter krijgen die hard het recht toepast, dan wel een rechter die uit principe de huurder in bescherming neemt.

Ons advies blijft daarom: probeer er samen in alle redelijkheid uit te komen en met begrip voor elkaars belangen en vooral praktisch. De verhuurder heeft er niets aan als de huurder failliet gaat en hij straks een nieuwe moet zoeken (en nog maar moet zien te vinden), terwijl ook begrip moet bestaan voor verhuurders die klem zitten richting de bank en die geen enkele steun ontvangen.

Dat geldt voor tal van leveranciers en elk geval ligt weer anders.

Komt u er onderling niet uit, dan helpen wij graag, al is het maar door in ieder geval nu uw rechten op correcte manier vast te leggen voor de tijd dat uw debiteur wel weer kan betalen!