Skip to main content

Stichting Escrow Zuid-Nederland

Stichting Escrow Zuid-Nederland vloeide begin jaren 2000 voort uit onze activiteiten op het gebied van IT Recht en legde zich toe op het beheren van broncodes van software en internetpagina’s.

Inmiddels is dat niet meer de hoofdactiviteit, maar beheren we meer rechten, vooral voor de middellange termijn en vooral in veranderingstrajecten zoals bij bedrijfsoverdrachten, doorstart van bedrijven en groei van bedrijven.

Daarnaast ontwikkelde zich als belangrijkste activiteit het aantrekken van financieringen voor grote schadeclaims en gerechtelijke procedures, daar waar die door de benadeelde niet zelf gedragen kunnen worden (overigens alleen voor zakelijke aangelegenheden!). Een wisselende groep van investeerders wordt daar dan voor benaderd, opdat iedereen toch zijn recht kan halen, ook tegen grote bedrijven en overheid.