Skip to main content
Blog

Debiteuren: wat moeten we ermee? (incasso in Corona-tijd)

Door 19 maart 2020juni 8th, 2022No Comments

Bij deze een oproep aan al onze relaties om mee te denken over wat te doen met bedrijven die hun rekeningen niet betalen. Ook wij willen een positieve bijdrage leveren aan oplossingen van de financiële problemen die corona oplevert. De grote vraag is hoe ver daarmee te gaan en hoe?

Normaal is het simpel: diensten en goederen die zijn geleverd en waarvan de afnemer dus profijt heeft gehad, moeten gewoon betaald worden. Zelfs wanneer de klant het financieel moeilijk heeft, is er weinig reden om dat dan maar af te wentelen op zijn leverancier. Corona verandert dat niet. De een zijn gebrek aan brood mag niet leiden tot de ander zijn dood.

Algemener en sterker gesteld: de betaalstroom tussen bedrijven moet op gang blijven, want anders stort alles in en daar helpen noodmaatregelen van overheden ook niet tegen. We zien bovendien dat er heel veel goeds in de mens opkomt in zo’n crisistijd, maar er zijn er helaas ook altijd die er oneigenlijk van willen profiteren en dat zijn juist de mensen met een zwakke zakelijke moraal of die al in zware financiële problemen verkeren. Tussen die twee groepen bestaat dus wel principieel een groot verschil.

Ook u wilt zeker in deze moeilijke tijd behulpzaam en positief zijn voor uw klanten. U wilt echter ook heel terecht uw geld en voor de hele economie geldt dat de geldstroom wel op gang moet blijven; elke leverancier moet immers zelf ook zijn eigen kosten betalen. Waar ligt hier de middenweg?

Bij AdvoCasso kunnen onze klanten sinds kort vooraf kiezen tussen groen, oranje en rood, oftewel zacht, medium en hard. Nog iets minder agressief is ons sub-label AdDebt. Daarin verzorgen we debiteurenbeheer voor klanten die daar zelf niet goed aan toekomen, of als laatste zachte stap voorafgaand aan incasso door AdvoCasso. Moeten we zelfs niet voorlopig AdvoCasso even parkeren en veel meer gebruik maken van AdDebt?

Graag horen we van u, wat uw voorkeur nu zou hebben, ook al heeft u op dit moment nog geen incasso’s, en wel met een korte keuze:

● Groen

● Oranje

● Rood

● AdDebt

● Anders en wel……………………………….

Waarvoor dank,

Team AdvoCasso