Skip to main content

Het is augustus en het zonnetje schijnt buiten nog en ook op de bankrekening van de meeste bedrijven. We hebben immers de NOW-subsidie en vooral (!) uitstel van belastingen gekregen. Zelfs de banken geven her en der wat aflossingsvrijheid. Omdat dat allemaal ook voor uw klanten geldt, kunnen de meesten ook nog steeds uw rekeningen betalen.

Per 1 oktober van dit jaar of op 1 januari 2021 komt daar onherroepelijk een einde aan. Vervolgens komt er zelfs een periode van terugbetalen en dan schijnt met zekerheid dat zonnetje heel wat minder, ook bij menige klant van u. Een golf van omvallende bedrijven is dus onvermijdelijk, met alle gevolgen daar weer van.

Daarom voorspel ik een heel krachtige en heel koude golf en iedereen zal nu al aan zijn conditie moeten gaan werken (en voorbereid moeten zijn op een slechte conditie van zijn klanten). Optimisme en overlevingsdrang zijn bij ondernemers sterk ontwikkelde karaktertrekken en dat is ook goed. Realisme is echter ook belangrijk: je kunt wel tegen de stroom inzwemmen totdat je uitgeput bent en verdrinkt, maar het zal in menig geval beter zijn om tijdig uit de stroom te stappen en de oever op te zoeken, bijvoorbeeld voor een nieuwe start. Het is daarom nu van belang om nu met de accountant een hele goede liquiditeitsprognose op te stellen voor het komende jaar. Dat moet ook een heel robuuste prognose zijn, rekening houdend met het einde van subsidies, het einde van belastinguitstel, het moeten terugbetalen van belasting en (helaas weer onvermijdelijk ook!) betalingsonmacht bij klanten. 

Volgt uit die prognose dat je die golf niet kunt overwinnen, dan is het zaak om daar nu al op voor te sorteren, een reddingsplan op te stellen en te gaan uitvoeren.

Zoals ik al menigmaal schreef en waarop ik zal blijven hameren: het faillissement van het oude bedrijf en zeker het faillissement van de B.V. waarin je nu zaken drijft, hoeft niet de vernietiging te zijn van de waardes die in dat bedrijf zitten. Ondernemerschap, kennis, ervaring en knowhow, klantenbestand, naamsbekendheid, goede werknemers e.d. vormen de echte waarde van een bedrijf! Nu gaat dat nog te vaak verloren in een faillissement, terwijl ik zowel als faillissementscurator, als wel als bedrijfssaneerder, zo vaak zie dat het helemaal niet nodig was geweest als er tijdig op was voorgesorteerd. Vanuit die hoedanigheden weet ik echter ook dat dat niet erg makkelijk is en dat het spel ook heel zuiver gespeeld moet worden, maar het is wel een spel waar je niet bij voorbaat de verliezer in hoeft te zijn, of je moet nu al gaan liggen. Sterker nog: stilzitten is nu al dodelijk. 

Sta op tijd op, durf de toekomst in te kijken en beslis nu of je sterk genoeg bent om straks tegen de stroom in te zwemmen, dan wel dat je zoveel ballast aan je hebt kleven dat je zult zinken. Ontdoe je daar dan nu al van!

Charles Lückers,

Ondernemersadvocaat bij Luckers BedrijfsAdvocaten en AdvoCasso