Skip to main content

Het is zo’n jeuk-uitdrukking: “problemen bestaan niet, er bestaan alleen maar kansen”.
Dit is even tenenkrommend als “geluk kun je afdwingen”.

Die wijsheid haalt men dan bij positiviteitsgoeroes en bijvoorbeeld uit boekjes en cursussen van Omdenken.nl. Nu sta ik zelf ronduit positief in het leven en ben ik ook een groot fan van het gedachtegoed van Omdenken. Ik ben daar zo’n fan van omdat Omdenken juist uitgaat van het feit dat een probleem wel degelijk een probleem is en eerst zo breed mogelijk geanalyseerd moet worden. Kan het niet opgelost worden, dan moet het allereerst verwerkt worden, inclusief de klap die het bezorgd heeft. Pas daarna kun je je op kansen gaan richten (en natuurlijk moet je dat dan ook gaan doen en niet in het probleem blijven hangen!). Een probleem is echter geen kans, maar je kunt van een probleem een kans maken. Dat betekent nog altijd dat je het probleem in volle omvang moet inzien en er vervolgens het maximale aan moet doen. 

Was je bedrijf vroeger levensvatbaar, dan zal het dat in de meeste gevallen in de toekomst ook weer zijn. Je hebt dan vooral nu een periode financieel te overbruggen, wat niet altijd zal lukken. Was je bedrijfsmodel echter al zwak, dan doe je er inderdaad goed aan om nu direct naar andere kansen te gaan kijken: een wat andere invalshoek van je eigen business, of juist wat heel anders. Ook zonder problemen zou elke ondernemer dat bij tijd en wijle of zelfs continu moeten doen, maar dus nu zeker!

Ondernemers van wie het bedrijfsmodel door corona getorpedeerd is, hebben echt een probleem! Het miskennen daarvan is ronduit beledigend. Ik zie zelfs genoeg problemen in mijn praktijk als ondernemingsadvocaat waarvan ik zeg: “helemaal niets meer aan proberen te doen en nu stoppen, zodat je straks weer een frisse start kunt maken en geen onnodige schade aanricht bij jezelf en anderen”. 

De “kans” is dan hooguit gelegen in het feit dat je van de oude problemen af komt en je helemaal op iets nieuws kunt richten. Die kans op iets nieuws en rendabels komt niet vanzelf, daar zul je hard voor moeten vechten en misschien zelfs weer bij bijna nul moeten beginnen.

Er zijn genoeg nieuwe technieken die de wereld gigantisch gaan veranderen. Wie op die trein springt, is toch al niet te vroeg. Denk aan AI, blockchain, 5G en IOT, 3D-printing, robotisering enz. Met name die laatste twee maken het mogelijk om weer winstgevend massaproductie in Europa te starten. Dat heeft dan weer het voordeel dat we minder afhankelijk worden van China en consorten.

Kortom, corona is een gigantisch probleem dat we niet kunnen ontkennen. Maar hopelijk opent het ook onze ogen voor allerlei kansen en grijpen we die!

Charles Lückers 

Advocaat voor bloedende en bloeiende bedrijven