Skip to main content

Sterker nog: mensen die voor hun inkomen ook afhankelijk zijn van hun werk en met veelal een gezin dat daar ook afhankelijk van is, alsmede meestal met werknemers waarvoor weer hetzelfde geldt. Het MKB is de grootste banenmotor van Nederland en betaalt procentueel heel wat meer belasting dan multinationals.

Toch kent Mark Rutte het bedrijfsleven niet verder dan Shell, Unilever, wat grootbanken en sinds corona ook KLM. Erkenning voor het MKB is bij hem nergens te bespeuren.

Eenzelfde houding komen we tegen bij Nederlandse rechters: het lijkt soms wel of MKB’ers iets vies zijn. Dat dat mensen zijn met eigen belangen, gezinnen en werknemers, blijkt zelden in de rechtspraak. 

Al jaren loop ik daar als ondernemingsadvocaat tegen aan en probeer ik mijn cliënten daarom bij de rechter weg te houden.

Een franchisenemer van De Hypotheker moest vorige maand wel voor de rechter verschijnen en haalde daarmee de media. De man had bij een hypotheekaanvrage 1 of 2 vinkjes verkeerd gezet. Het ging slechts om een de opstalverzekering. Dat is een fout en kan fraude zijn, maar dat hoeft niet en bleek ook nergens uit. Zou ook raar zijn voor een paar honderd euro provisie en een goed lopende zaak.

De Toezichthouder heeft zich er echter mee bemoeid en de organisatie van De Hypotheker werd op de vingers getikt. Nergens echter werd geëist dat deze franchisenemer ontslagen moest worden. Hij dreef al 12 jaar een kantoor van De Hypotheker en als hij onbetrouwbaar was, dan was hij ook al lang de laan uitgestuurd. Dat was allemaal niet het geval, maar waarschijnlijk zag de franchise-organisatie er een mooie manier in om hem kwijt te raken en zijn klantenbestand en goodwill ter waarde van meer dan €700.000,00 in te pikken. Daarin gaf de rechter de franchisegever niet alleen zijn zin, de franchisenemer moest zelfs binnen tien dagen al opzouten. Hij kreeg niet eens tijd om zijn zaak te verkopen en daarmee de goodwill veilig te stellen. Kassa voor de franchisegever, met dank aan de rechter.

Het geval wordt alleen maar schrijnender als je de positie van deze kleine franchisenemer vergelijkt met een werknemer. Die zou voor zoiets nooit ontslagen zijn, zeker niet na 12 jaar. Waarom een franchisenemer dan wel? De wet eist dat nergens van rechters. Daarbij heeft een werknemer de mogelijkheid direct weer ergens anders aan de slag te gaan en anders krijgt hij WW. Een werknemer sleept ook niet nog andere werknemers mee, zoals nu bij de franchisenemer wel het geval was. Daarbij worden werknemers door de wet al heel ver beschermd en toch leggen rechters daar steevast nog een beschermlaag op, een bescherming die MKB’ers niet krijgen. Daarom mijn verzuchting: waar staat in de wet als dat MKB’ers (neem bijvoorbeeld franchisenemers) rechteloos zijn?? 

Er is iets principieel mis in Nederland in de waardering voor MKBërs.

Charles Lückers

Lückers BedrijfsAdvocaten en AdvoCasso