Skip to main content
Blog

Kritiek op mij vanuit werknemershoek, maar gelukkig V&D helpt!

Door 27 januari 2015oktober 22nd, 2018No Comments

Mijn columns over doorstarts, personeelsreducties en loonoffers, leiden geregeld tot kritische reacties vanuit werknemershoek: ik zou mij het lot van de werknemer te weinig aantrekken. Ik denk dat die kritiek terecht is: ik focus inderdaad heel sterk op het voortbestaan of doorstarten van een onderneming, terwijl de klap voor werknemers die hun baan verliezen of die een loonoffer moeten brengen keihard is. Dat laatste besef ik overigens zeer zeker en dat gaat me ook ter harte. Desondanks blijf ik bij mijn grote lijn: beter 50% of meer gered (ook van de werkgelegenheid!), dan 100% verloren.

Een hardnekkig misverstand is daarbij, dat in een crisis alleen het personeel inlevert. Een onderneming heeft ook altijd te maken met leveranciers, financiers (banken), verhuurders (vaak) en tot slot zeer zeker ook: met bazen en eigenaren. Het is daarom mooi om te zien dat V&D van zijn verhuurders nu ook een behoorlijk offer vraagt; percentueel veel hoger zelfs dan van de werknemers. Leveranciers zijn welhaast per definitie het slachtoffer. Dat zou echter nog veel sterker voor de banken moeten gelden, die hebben toegestaan dat de opkopers van het bedrijf dit vol met schulden hebben gehangen. Aan dat soort praktijken verdienen banken veel geld en daarvoor moeten ze ook maar een bijdrage leveren als het misgaat. Ook bazen moeten natuurlijk inleveren, maar met name bij hele grote ondernemingen zien we dat zelden tot niet gebeuren. Als laatste en wellicht het zwaarst moeten de eigenaren dan aan bod komen: die hebben V&D leeggezogen en verwaarloosd.

Mijn advies aan de vakbonden is dan ook om niet dwars te liggen wat de loonmatiging betreft, maar een veel grotere bijdrage te eisen van verhuurders, banken , directie en van de eigenaren. Evenzo moet men geen baangarantie eisen, maar een verplichte grote investering door de eigenaren in de kwaliteit (en dus behoud!) van het bedrijf en een financiële bijdrage van genoemde participanten. Met andere woorden: niet in een defensieve kramp schieten, maar opbouw eisen (en wellicht wordt de vakbond dan ook weer een relevante partij, zowel voor werkgevers als voor werknemers).

Als het overigens voor V&D al niet allang te laat is ………..?!

Charles Lückers

Charles Lückers is advocaat, gespecialiseerd in ondernemingen en instellingen, vooral daarvan het bestuur, kapitaal, financiering, jaarrekening en (bescherming tegen) faillissementen. Dit omvat met name doorstarts, bedrijfssaneringen, problemen met banken en bedrijfsovernames. Hij schrijft deze columns op persoonlijke titel en roept lezers met afwijkende of aanvullende opvattingen op te reageren op charles@luckers.nl