Skip to main content
Blog

Twee grote zorginstellingen failliet binnen twee weken en…….volgt V&D?

Door 15 januari 2015oktober 22nd, 2018No Comments

De overgang van de zorgfinanciering van het rijk naar de gemeenten per 1 januari veroorzaakte binnen twee weken al twee grote faillissementen in Zuid-Nederland. De oorzaak is heel simpel: als een thuiszorgorganisatie €10,00 (een mooi getal, puur als rekenvoorbeeld) per uur aan loonkosten heeft en de gemeente vergoedt maar €8,00, dan gaat het heel snel mis. Een zure en harde, maar ook voor de medewerkers onvermijdelijke, stap zou zijn om de salarissen met 20% te verlagen, maar dat wordt vierkant getorpedeerd door de vakbonden. Het onontkoombaar gevolg is een faillissement. Als dan echter een ander bedrijf de mensen wil aannemen en het werk wil laten uitvoeren tegen die 80% loonkosten, dan liggen de vakbonden wederom dwars. Uiteindelijk zijn zowel de zorgbehoeftigen als de werknemers de klos.

Eén ding staat wel vast: instellingen en bedrijven die zo vroeg mogelijk een herstructurering of doorstart in gang zetten hebben de grootste kans om toch in de een of andere vorm te overleven. De directie van V&D wacht niet af tot het volledig mis gaat en legt het personeel loonkortingen op van 6 tot 10%. De vakbonden reageren daar opvallend lauw op. Mij dunkt dat er toch grote verschillen zijn tussen bedoelde zorginstellingen en V&D. Waar instellingen tot de laatste cent proberen een optimale zorg te leveren en zo goed mogelijk te zijn voor hun personeel, is V&D al jaren geleden overgenomen door een bepaald slag investeerders, die eerst het onroerend goed hebben verkocht (en de opbrengst in eigen zak hebben gestoken), vervolgens het bedrijf vol schulden hebben gehangen en er daarna nauwelijks meer iets in hebben geïnvesteerd. De inrichting is troosteloos, de productkeuze inspiratieloos en de (weinige) reclame is doods.

Ik kan geen medelijden hebben met dit soort eigenaren, noch met banken die aan dit soort bedrijven veel risicovollere en hogere kredieten verstrekken dan aan het MKB. Het verdwijnen van zo’n oer Hollands traditiebedrijf, het verlies van arbeidsplaatsen en de lege plekken die ze in de steden zullen achterlaten, vallen allemaal te betreuren, maar voor menige andere keten en detaillist (en hun personeel) zou het wegvallen van V&D wel eens de redding kunnen zijn.

Blijft dus de grote vraag waarom leggen de vakbonden bij V&D andere normen aan dan in de zorg?! 

Charles Lückers  

Charles Lückers is advocaat, gespecialiseerd in ondernemingen en instellingen, vooral daarvan het bestuur, kapitaal, financiering, jaarrekening en (bescherming tegen) faillissementen. Dit omvat met name doorstarts, bedrijfssaneringen, problemen met banken en bedrijfsovernames. Hij schrijft deze columns op persoonlijke titel en roept lezers met afwijkende of aanvullende opvattingen op te reageren op charles@luckers.nl