Skip to main content
Blog

Openbare verkoop van onroerende zaken

Door 3 juni 2013oktober 22nd, 2018No Comments

Vorige week is nogal wat ophef gemaakt over een uitspraak in kort geding te Amsterdam, waarbij het een kredietverstrekker verboden werd om een woning openbaar te verkopen. Gelet op de te verwachten lage opbrengst van een veiling, zou die ten opzichte van de eigenaar onzorgvuldig zijn. Op banken (e.d.) rust nu eenmaal krachtens de Wet Financieel Toezicht een verzwaarde zorgvuldigheidsnorm. Dat klopt en valt ook toe te juichen, edoch was deze bank heel zorgvuldig geweest. Tot driemaal toe waren nadere afspraken gemaakt met deze wanbetaler en had hij de kans gekregen om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Driemaal is scheepsrecht, zo moet de bank gedacht hebben en volgens ons niet ten onrechte. Het is daarom veel te vroeg om nu al van de daken te schreeuwen dat banken niet zouden mogen veilen: het is maar de vraag of de uitspraak in hoger beroep stand zal houden en is het ook zeer de vraag of andere rechters er ook zo over denken. Een kort geding is per definitie een individueel geval en de mening van één zelfstandige rechter!

Wel zullen banken en notarissen eens kritisch moeten kijken naar de huidige systematiek van veilingen. Dat geldt ook voor de wetgever, want de betreffende regelgeving is inmiddels zo’n 175 jaar (!) oud. In de praktijk functioneert het systeem gewoonweg niet en zijn de opbrengsten veel en veel te laag. Dat is overigens al tientallen jarenlang zo en het is niet maatschappelijk verantwoord dat wetgever en banken dit zo laten voortslepen. Het is ook zeker niet in het eigen belang van de banken, noch dat van hun klanten, noch wat de onroerendgoedmarkt  algemeen betreft.

In zoverre is de uitspraak wel een goed signaal!

Heerlen / Maastricht,

Advocasso

Esther Loffeld / Charles Lückers