Skip to main content
Blog

Personeel en faillissementen

Door 4 november 2013oktober 22nd, 2018No Comments

Free Record Shop, Kodak en menig ander bedrijf ging failliet, omdat de markten sneller wijzigden dan zij hun investeringen in de eigen organisatie, research en overnames enz. konden terugverdienen. Vorige week beschreef ik in deze column hoe makkelijk (en dus onterecht!) ook in dat soort zaken verwijten aan directies en ondernemingen worden gemaakt. In Europe en met name ook in Nederland komen daar vaak arbeidsrechtelijke problemen bij. De Nederlandse wetgeving biedt onvoldoende mogelijkheid om adequaat op wijzigende omstandigheden in te spelen.

Buitenlandse transporteurs mogen in Nederland met uiterst goedkoop personeel rijden, maar Nederlandse transporteurs mogen dat van regering en vakbond niet en vallen dus bij de bosjes om (waarna die chauffeurs toch nog werkeloos worden!). Een muziekverkoper die van winkelverkoop wil overschakelen naar internet, heeft ICT-specialisten nodig en geen winkelbediendes en die laatste vallen vaak niet zomaar om te scholen, zeker niet op korte termijn. Ook daar hebben wetgeving en rechtspraak weinig boodschap aan en vaak lukt het niet eens om die veelal oudere werknemers te ontslaan (en als het al lukt, slechts met een hoge afvloeiingsregeling, waarvoor een bedrijf in problemen nu juist geen geld heeft).

Die starre arbeidsmarkt wordt door alle internationale economen en instanties als belemmerend voor onze economische ontwikkeling beschouwd en die kritieken zijn al tientallen jaren oud. PvdA en FNV weten echter ook in dit kabinet weer die noodzakelijke versoepeling van de arbeidsmarkt tegen te gaan, uiteindelijk met een veel hogere werkeloosheid tot gevolg. Ondernemers die daardoor failliet gaan krijgen dan ook nog een stempel opgedrukt van slechte ondernemer of hen wordt verweten misbruik te maken van de faillissementswet. Geheel ten onrechte dus en helaas wijst de politiek nooit naar zichzelf met een beschuldigend vingertje!

Het zal duidelijk zijn welk standpunt ik inneem in de principiële discussie die Wij Limburg gestart is!

Charles Lückers

Charles Lückers is advocaat, gespecialiseerd in financiën, jaarrekeningen en (bescherming tegen) faillissementen. Hij schrijft deze columns in Wij Limburg / Nederland op persoonlijke titel en roept lezers met afwijkende of aanvullende opvattingen op te reageren op info@luckers.nl