Skip to main content
Blog

Zijn banken nog nodig?

Door 17 juli 2015oktober 22nd, 2018No Comments

In rap tempo vult een nieuwe activiteit mijn werkagenda en wel het opstellen van contracten voor de situatie waarbij een startende of groeiende ondernemer geld leent van een rijke particulier (vaak een ondernemer die zijn zaak verkocht heeft).

Dat werk was vroeger het monopolie van de banken; die hadden daar ook de knowhow en het apparaat voor. Inmiddels prijzen banken zich echter uit de markt. Dat ligt overigens niet alleen aan de banken zelf: door allerlei overheidsvoorschriften (en die zijn echt idioot veelomvattend!) en door een veel te duur apparaat krijg je aan de ene kant nog niet eens 1% als je er geld naartoe brengt en moet je aan de andere kant makkelijk 8% betalen als je geld wilt lenen (exclusief nog allerlei verborgen opslagen en kosten). Dan is het natuurlijk heel wat comfortabeler om je geld tegen 4% te kunnen uitlenen en tegen dat percentage ook te kunnen lenen. Door internet is de wereld zo transparant geworden, dat partijen elkaar heel makkelijk kunnen vinden; zeker wanneer ze gesteund worden door crowdfunding platforms, kredietunies en andere vertrouwenswaardige partijen.

Mijn taak daarin is te zorgen voor kostenbesparing, snelheid en gemak, maar vooral ook dat de uitlener zijn geld ook terugkrijgt: zekerheid dus! Dat gebeurt bijvoorbeeld m.b.v. pand, hypotheek en of borgstellingen. Dat zijn instrumenten die banken vanouds ook hanteerden, maar we de banken echt niet meer voor nodig hebben (ook niet voor hypotheken!!). Vanzelfsprekend maak ik dankbaar gebruik van mijn kennis op faillissementsgebied om die risico’s zoveel als mogelijk te minimaliseren en anderzijds ook de bewegingsvrijheid voor de lener niet onnodig in te perken.

Ik ervaar dit als een mooie nieuwe wereld, maar zou het toch betreuren als de banken met al hun kennis en ervaring helemaal uit die wereld zouden verdwijnen. Het is echter aan de banken om business model te ontwikkelen waarbij ze wel nog kunnen concurreren op prijs.

 Charles Lückers