Skip to main content
Blog

Actie in Wij Limburg/Noord- Holland/ Brabant inzake Deutsche Bank levert veel bruikbare reacties op

Door 2 oktober 2013oktober 22nd, 2018No Comments

Meer dan 40 bruikbare reacties ontving advocaat Charles Lückers op zijn oproep hier twee weken geleden om een gezamenlijke actie tegen DB op te zetten. Niet alleen (oud-)klanten, maar ook teleurgestelde oud-medewerkers van de bank meldden zich. Aanmeldingen blijven binnenkomen.

Dit alles leverde het onthutsende beeld op van een heel bewuste actie, die DB drie-en-een-half jaar geleden al inplande toen zij delen van ABN Amro Bank overnam. Daarover is van begin af aan bewust niet de waarheid gesproken en klanten en personeel werden ronduit misleid. Van begin af aan zijn de faciliteiten die je van een bankrekening verwacht, zoals contact met de bank en soepel betalingsverkeer via internet enzovoorts, uitgeknepen en uitgekleed. De Europese commissie had bepaald dat Deutsche Bank alle klanten drie jaar moest houden, dus van 1 april 2010 tot 1 april 2013.

Het zal dus niet verbazen dat al direct op 2 april 2013 de brief met de 18.000 opzeggingen de deur uit ging. De bank is daarin verder ook onwrikbaar gebleven en is stoïcijns wat klachten en persberichten betreft. Het maximale waartoe men is overgegaan is een algemeen bericht dat men zorgvuldig met alle gevallen zou omspringen. Dat moest de bank ook wel zeggen gelet op de zorgvuldigheidsnorm die voor banken geldt, maar er is nog niet gebleken dat men daar ook maar op enige wijze invulling aan geeft. Over redelijkheid hoeft al helemaal niet gesproken te worden, want daar waar de bank het initiatief neemt om rekeningen op te zeggen, zadelt ze haar klanten niet alleen met financieringsproblemen op, maar ook nog met allerlei kosten.

Juridisch kwalificeert Charles Lückers dat als misleiding, misbruik van omstandigheden, dwang, wanprestatie en in zijn algemeenheid onrechtmatig. Opvallend is dat het kabinet en LWV / MKB Nederland hier niets concreets aan doen en het laten bij enkele heel voorzichtige protestjes.

Individuele en collectieve acties van benadeelden zijn dus geboden. In zijn wekelijkse column in Wij Limburg zal Charles Lückers daar aparte tips over geven en degenen die zich aangemeld hebben (nog steeds mogelijk!) krijgen ook individueel tips.