Skip to main content
Blog

Banken keuren 37% van de kredietaanvragen goed

Door 7 juni 2013oktober 22nd, 2018No Comments

Bovenstaand percentage werd uit de mond van een vertrekkende ABN AMRO bank directeur opgetekend in FD van 1 juni jl. Dat komt overeen met de cijfers die de andere grote banken melden. Volgens eigen opgave van de banken zouden die percentages al jarenlang ongeveer gelijk liggen.

Het percentage zou niet hoger liggen, omdat veel bedrijven geen enkel vet meer op de ribben hebben (en dus voor de bank te weinig dekking bieden), alsmede in het verlengde daarvan: dat veel kredietaanvragen worden ingediend om verliezen af te dekken. Banken hebben echter terecht een broertje dood aan het financieren van verliezen en dat doen ze dan ook niet.

Laten we ons verder realiseren dat banken geen risicodragend kapitaal verstrekken en veel goede plannen dus helaas niet financierbaar zijn langs die weg.

Als je tot slot in aanmerking neemt dat bedrijven met voldoende liquide middelen meestal geen extra krediet nodig hebben en de wel ingediende aanvragen dus vaak komen van bedrijven in de problemen, is genoemd percentage dus niet zo laag als men op het eerste oog zou denken. Wel zouden banken in hun verhaal mee moeten nemen, dat veel kredietlimieten zijn verlaagd, kredieten en leningen zijn ingetrokken of niet verlengd zijn en welke klanten en branches bij voorbaat worden geweerd en niet eens de kans krijgen om een kredietaanvraag in te dienen. Dat gegeven maakt dat het cijfer dus ook weer minder mooi is dan het lijkt.

Esther Loffeld / Charles Lückers

Charles Lückers is advocaat, gespecialiseerd in financiële problemen bij bedrijven. Esther Loffeld is actief in de praktijk van bedrijfsmatige incasso’s. Zij schrijven deze columns in Wij Limburg / Nederland op persoonlijke titel en zijn het onderling overigens zeker niet altijd eens. Zij houden zich aanbevolen voor commentaar en afwijkende meningen via info@advocasso.nl.