Skip to main content
Blog

Banken keuren 37% van de kredietaanvragen goed

Door 7 juni 2013oktober 22nd, 2018No Comments

Bovenstaand percentage werd onlangs uit de mond van een ABNAMRO-directeur opgetekend in het FD. Dat komt overeen met de cijfers die de andere grote banken melden. Volgens eigen opgave van de banken zouden die percentages al jarenlang ongeveer gelijk liggen.

Het percentage zal mede zo laag liggen, omdat veel bedrijven geen enkel vet meer op de ribben hebben (en dus voor de bank te weinig dekking bieden), alsmede in het verlengde daarvan: dat veel kredietaanvragen worden ingediend om verliezen af te dekken. Banken hebben echter terecht een broertje dood aan het financieren van verliezen en dat doen ze dan ook niet. Laten we ons ook realiseren dat banken geen risicodragend kapitaal verstrekken en dus ook veel goede plannen helaas niet financierbaar zijn langs die weg.

Als je tot slot in aanmerking neemt dat bedrijven met voldoende liquide middelen meestal geen extra krediet nodig hebben en de wel ingediende aanvragen dus vaak komen van bedrijven in de problemen, is genoemd percentage niet zo laag als men op het eerste oog zou denken. Wel zou men in het verhaal mee moeten nemen, dat veel kredietlimieten zijn verlaagd, kredieten zijn ingetrokken of niet verlengd en dat sommige klanten en branches bij voorbaat worden geweerd en niet eens de kans krijgen om een kredietaanvraag in te dienen. Dat gegeven maakt dat het cijfer dus ook weer minder mooi is dan het lijkt.

Uiteindelijk kunnen we banken dus niet verwijten géén krediet meer te verstrekken, ook al vinden we als MKB dat “het graag een onsje meer zou mogen zijn”.

Heerlen / Maastricht,

Lückkers BedrijfsAdvocaten

Charles Lückers