Skip to main content
Blog

Bankkrediet en balans

Door 5 september 2013oktober 22nd, 2018No Comments

Een MKB-bedrijf dat een bankkrediet wil of heeft, wordt veelvuldig geconfronteerd met de eis dat men minimaal tientallen procenten aan eigen vermogen inbrengt of dat de ondernemer persoonlijk borg staat. De banken zelf hadden hun eigen vermogen in het vorig decennium verlaagd tot slechts 3%. Dat verhogen ze nu naar 4% en later naar 5% of hoger. Het gevolg: de banken houden meer geld in de eigen kas en lenen minder uit aan klanten, hoe zeer die er juist op dit moment behoefte aan hebben!

Op de vraag: waarom hebben jullie dan zo’n laag eigen vermogen, komt ongegeneerd het antwoord van de bank, “dat dit was om zoveel mogelijk winst te kunnen maken”. Overigens moeten we ons realiseren dat “we” in de periode tot 2008 als aandeelhouders de banken ook tot idioot risicovol gedrag hebben gedwongen. Op de desondanks logische volgende vraag, “waarom moeten wij daar als MKB-bedrijven voor bloeden”, volgt schouderophalend de opmerking “dat moet nu eenmaal van De Nederlandse Bank”. Dat laatste is overigens in principe juist, maar dat laat onverlet dat het nu macro-economisch ongewenst is en dat de kredietnemers van de bank daar geen partij in zijn. De bank is in zijn contractuele relatie tot de klant gehouden aan een zorgvuldige behandeling van de belangen van laatstgenoemde en mag niet alleen oog hebben voor de eigen situatie!

Valt er iets aan te doen? Ja, zeker wanneer het gaat om het eenzijdig door de bank verlagen van kredieten, hoeft men dat niet zo maar te pikken.

Heerlen / Maastricht,

Advocasso

Esther Loffeld / Charles Lückers