Skip to main content
Blog

Deutsche bank: samen de poot stijf houden!

Door 13 september 2013oktober 22nd, 2018No Comments

Het begint te spannen: de Deutsche bank wil al eind volgende maand (!) van 18.000 klanten af. Dat zijn vooral MKB’ers die nauwelijks door andere banken geaccepteerd worden. Als het al gebeurt, dan is het onder fors hogeren tarieven. Behoorlijke kosten kleven ook aan het moeten vestigen van een nieuwe hypotheek. Flink wat klanten kregen voorts rente- en valutadekkingen aangesmeerd. Als die derivaten nu moet worden opgezegd, kunnen daar bedragen mee gemoeid zijn van tienduizenden tot honderdduizenden euro’s. Velen zullen dat helemaal niet kunnen ophoesten en een nieuwe bank neemt die schadepost echt niet over.

Inmiddels valt overal te horen, dat de Deutsche bank haar dienstverlening fors heeft ingekrompen: minder accountmanagers, onbereikbaarheid, niet beantwoorden van e-mails en vragen enz. Sommigen hebben het wat dat betreft zelfs over bewust wegpesten van klanten. Ook dat is echter iets wat men niet hoeft te pikken: de bank is met elke klant een contract aangegaan en dient haar verplichtingen zorgvuldig na te komen zoals destijds is voorgespiegeld en zoals de klant het dan ook mocht verwachten. Zo niet, dan pleegt de bank wanprestatie en kan op schadevergoeding worden aangesproken.

Het moeilijke voor elke klant is echter dat hij alleen staat, afhankelijk is, minder macht heeft en ook veel minder financiële middelen dan de bank. Tegen individuele bedrijven durft de bank best op te treden, maar als dat er in Limburg alleen al honderden of zelfs meer dan duizend zijn…………..?! Ik roep daarom al deze klanten van de Deutsche bank op om zich bij mij te melden (deutschebank@luckers.nl). Ik zal dan kijken of we dat gezamenlijk kunnen aanpakken, dan wel samen te werken met initiatieven elders in het land of het daar zelfs onder te brengen. Dit zal mede afhankelijk zijn van het aantal mensen dan zich hier aanmeldt. Aanmelding is geheel vrijblijvend en zonder enige financiële verplichting. Als echt actie gaat volgens, dan zal vooraf overleg plaats vinden over eventuele kosten.

Heerlen / Maastricht,

Lückers Bedrijfsadvocaten

Mr. Charles Lückers