Skip to main content
Blog

Dwangakkoord schuldeisers: doet de vakbond mee?

Door 29 augustus 2014oktober 22nd, 2018No Comments

De minister werkt aan regels die het mogelijk maken om crediteuren te dwingen een deel van hun vordering te laten vallen als de debiteur anders failliet zou gaan. Meer dan de helft van de crediteuren moet daarmee dan instemmen. Zelf wil ik pleiten voor een bepaalde vorm van objectief toezicht, want bij zo’n dwangakkoord wordt geen curator benoemd. Gecontroleerd moet wat mij betreft ook worden of het bedrijf echt anders failliet gaat en of de aandeelhouder er wel al zijn eigen geld in heeft gestopt, althans minstens gelijkelijk met de crediteuren mee bloedt.

Ik vrees echter dat de huidige minister van justitie te weinig voeling met de praktijk heeft om dat op waarde in te schatten.

Het zou jammer zijn als we met een slechte regeling worden opgescheept en ook wanneer die er helemaal niet zou komen. Een dwangakkoord is namelijk weliswaar nooit leuk voor een crediteur, maar hij krijgt altijd in ieder geval een substantieel deel van zijn vordering betaald en zijn klant blijft voortleven en hij kan daar in de toekomst nog winst op maken. Bij een faillissement zijn de gewone crediteuren in 95% van de gevallen hun geld helemaal kwijt of krijgen slecht een heel marginale uitkering. Zelfs bij de nieuwe flitsvorm van een faillissement, prepack geheten, krijgen de gewone crediteuren meestal niets. Een dwangakkoord is dan veel gunstiger.

Er zit echter nog een andere kant aan de zaak: het personeelsbestand. De meeste faillissementen worden veroorzaakt door te hoge personeelslasten, waarin niet tijdig en ook niet zonder flinke afvloeiingssommen in gesneden kan worden. Als de kosten hoger blijven dan de inkomsten, heeft een schuldsanering vaak ook niet zoveel zin. Ik weet wel dat de vakbond hel en verdoemenis zal krijsen, zoals ze ook doen bij prepack en faillissementen, maar waarom zou van de werknemers niet ook een offer gevraagd kunnen worden?? De werkgelegenheid van degenen die blijven wordt gered en die is ook nog eens een stuk zekerder en het bedrijf kan ook weer makkelijker groeien en nieuwe mensen (of oude) aannemen enz. enz.

Charles Lückers

Charles Lückers is advocaat, gespecialiseerd in ondernemingen en vooral het bestuur, kapitaal, financiering, jaarrekening en (bescherming tegen) faillissementen ervan. Dit omvat met name doorstarts, bedrijfssaneringen, problemen met banken en bedrijfsovernames. Hij schrijft deze columns in Wij Limburg / Nederland op persoonlijke titel en roept lezers met afwijkende of aanvullende opvattingen op te reageren op info@luckers.nl