Skip to main content
Blog

Kleine bedrijven betalen sneller, grote bedrijven steeds trager

Door 1 september 2014oktober 22nd, 2018No Comments

Een internationaal onderzoek van EY heeft uitgewezen dat kleinere bedrijven de laatste tien jaar bijna 10% sneller zijn gaan betalen. Grotere bedrijven daarentegen hebben in die periode hun betalingstermijnen nog eens met  5% extra opgerekt (en veelal waren die al erg lang!).

Het gaat om internationale gemiddelden, maar het past volledig binnen onze constateringen in Nederland: de meeste kleinere bedrijven willen best snel betalen en laten hooguit hun betalingstermijn afhangen van hun liquiditeitspositie. De grotere bedrijven voeren echter een bewuste kaspolitiek: ook al hebben ze geld genoeg, door laat te betalen verhogen ze hun liquiditeit en drukken hun renteverplichtingen. Die voordelen voor de grotere bedrijven zijn overigens best marginaal, terwijl de nadelen voor hun leveranciers (veelal MKB-bedrijven) vervelend tot ronduit desastreus zijn.

We krijgen daarom geregeld een wat vieze smaak in de mond, wanneer directeuren van grote bedrijven in interviews opscheppen over “hoe ethisch en duurzaam verantwoord ze te werk gaan”. Volgens ons slaat duurzaamheid niet alleen op de bescherming van natuur en milieu, maar evenzeer op de partners in het economisch leven.

Esther Loffeld / Charles Lückers 

Charles Lückers is advocaat, gespecialiseerd in financiële problemen bij bedrijven. Esther Loffeld is actief in de praktijk van bedrijfsmatige incasso’s. Zij schrijven deze columns in Wij Limburg / Nederland op persoonlijke titel en zijn het onderling overigens zeker niet altijd eens. Zij houden zich aanbevolen voor commentaar en afwijkende meningen via info@advocasso.nl.