Skip to main content
Blog

Onderzoek naar de afdeling Bijzonder Beheer van de banken

Door 9 september 2014oktober 22nd, 2018No Comments

AFM is een onderzoek begonnen naar de afdelingen Bijzonder Beheer van de banken, oftewel de ziekenboeg. Bedrijven die financieel in de problemen zitten en de verplichting naar de bank niet kunnen nakomen, of de kredietgrens overschrijden (25% van het MKB!), komen daar al (te) snel terecht. Veelal zijn die afdelingen nog gesplitst in één die nog echt probeert om de klant te redden, alsmede een tweede met de naam Recovery, welke er alleen op uit is om zoveel mogelijk geld voor de bank binnen te harken. Lezers van mijn columns weten dat ik al jarenlang protesteer tegen vooral die Recovery afdeling, omdat de klant daar echt geen klant meer is en men er rücksichtsloos te werk gaat. Niet alleen heeft men lak aan wat de bank al allemaal aan die klant verdiend heeft, maar men let ook niet op andere belangen van de klant. Vaak zit er ook een ondernemer / aandeelhouder achter met eigen financiële belangen, veelal bij dezelfde bank ondergebracht, maar zonder dat dit de afdeling Bijzonder Beheer echt interesseert.

Het grootste probleem is volgens mij, dat de afdelingen Bijzonder Beheer onder zijn gebracht op de hoofdkantoren van de grote banken. Het gunstigste beeld in de praktijk bieden namelijk de banken die het Bijzonder Beheer in eerste instantie nog zoveel mogelijk bij zichzelf houden. Vooral Rabobank valt wat dat betreft een compliment te maken, waar meestal elke lokale afdeling een eigen afdeling Bijzonder Beheer heeft met aanzienlijke bevoegdheden. De mensen op zo’n kantoor staan gewoon dichter bij de commercie en dichter bij de klant en diens belangen. ING had het ook redelijk goed geregeld door dit regionaal onder te brengen, maar dat is fors teruggeschroefd: juist kleinere bedrijven worden bijna automatisch naar het hoofdkantoor in Amsterdam doorverwezen, met de hiervoor geschetste gevolgen.

Klachten van ondernemers betreffen onder meer dat men er te snel terecht komt, de regie over het eigen bedrijf kwijt raakt, alsmede dat die afdelingen te snel aansturen op een faillissement. Voorst worden  forse rente-opslagen berekend  en moet men voor een bespreking veelal naar Amsterdam afreizen: meestal “geen prettig dagje uit”.

Goed dat het eens onderzocht wordt, maar ook hier met de verzuchting: “lieve banken, hadden jullie dit niet zelf kunnen oppakken; de klachten zijn al zeker tien jaar oud!”.

Charles Lückers

Charles Lückers is advocaat, gespecialiseerd in ondernemingen en vooral daarvan het bestuur, kapitaal, financiering, jaarrekening en (bescherming tegen) faillissementen. Dit omvat met name doorstarts, bedrijfssaneringen, problemen met banken en bedrijfsovernames. Hij schrijft deze columns in Wij Limburg / Nederland op persoonlijke titel en roept lezers met afwijkende of aanvullende opvattingen op te reageren op info@luckers.nl