Skip to main content
Blog

Het beslag van Beluga………………

Door 7 augustus 2013oktober 22nd, 2018No Comments

Een juridisch beslag wil nog weleens heel wat zwaarder op de maag vallen dan de superlichte schuimpjes uit de moderne moleculaire keuken van Hans Wolde. Beslag kun je leggen op onroerend goed, auto’s, voorraden enz. Als men die goederen toch niet van plan was om op korte termijn te verkopen, doet een dergelijk beslag weinig pijn. Dat doet het wel wanneer de geldstroom van een bedrijf wordt afgesneden, bijvoorbeeld door beslag te leggen op wat klanten nog aan het bedrijf moeten betalen of op wat het bedrijf nog van zijn bank te goed heeft. Bedrijven die rood staan hebben van zo’n beslag dan ook weinig last: je kunt geen beslag leggen op iets wat er niet is! Uit de schaarse feiten die in de publiciteit zijn gekomen, lijkt het Beluga wel pijn gedaan te hebben dat het beslag was gelegd onder haar bank. Goed om te horen dat in deze extreem moeilijke tijden een topper als Beluga nog wat geld achter de hand lijkt te hebben.

Hoe makkelijk gaat dat nu, om zo’n beslag te leggen voor een vordering die men denkt te hebben? Welnu, in Nederland makkelijker dan waar ook ter wereld! De advocaat die voor een schuldeiser beslag wil laten leggen, moet daar toestemming toe verzoeken bij de rechtbank en uitleggen op grond waarvan juridisch en feitelijk er wat te vorderen zou vallen. Dat lijkt heel wat, maar de rechter toetst de feiten slechts heel marginaal en verleent de toestemming voor de beslaglegging dus vrij snel. Is die echter ten onrechte gelegd, dan kan dat in een kort geding weer onderuit gehaald worden en zijn de kosten van die procedures en de ontstane schade ten laste van de beslaglegger. Griffierechten, deurwaarderskosten en advocaat- honorarium zijn daarbij niet niks.

In het algemeen wordt dan ook niet al te lichtvaardig overgegaan tot het inzetten van dit middel. Het gaat er vaak ook niet om daadwerkelijk een bankrekening uit te winnen, maar om versneld tot een oplossing te komen. Zo bleek ook in het geval van Beluga dat onder druk alles vloeibaar wordt: dat weten zowel advocaten als koks!

Mr. Charles Lückers

Lückers Bedrijfsadvocaten

Heerlen / Maastricht