Skip to main content
Blog

Het gaat goed met dubieuze debiteuren en faillissementen

Door 17 juli 2015oktober 22nd, 2018No Comments

De kop van dit artikel mag u zeker niet letterlijk nemen. Evenmin slaat dat op mijn eigen inkomen als curator en saneerder van bedrijven: dat loopt juist flink terug. Eveneens zien we een terugloop in de conflicten met banken over ontijdig opgeëiste kredieten. Goed nieuws dus voor alle ondernemingen en slecht nieuws voor mij. Niemand hoeft echter medelijden met mij te hebben: er staat mooie nieuwe omzet tegenover op het gebied van start-ups, bedrijfsovernames en alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding en kredietunies. Ook rechtstreekse leningen door vermogende particulieren aan ondernemingen groeien sterk. De risico’s daarvan (en zeker dat dit geld in een faillissement verloren zou gaan!), moeten goed afgedekt worden en ook dat is mooi werk voor ons: het is nu eenmaal leuker om iets positiefs en nieuws te faciliteren.

Terug naar de hoofdzaak: de gedwongen afschrijvingen op dubieuze debiteuren zijn afgelopen jaar met een kwart teruggelopen en het aantal faillissementen zelfs met een derde. Dat is gewoon heel goed nieuws voor onze economie en voor alle ondernemingen. In mijn praktijk zie ik niet alleen een daling van het aantal faillissementen en saneringen, maar ook dat de gemiddelde omvang daarvan fors terugloopt. Dat kun je echter ook anders formuleren: als nu een bedrijf door het ijs zakt, is het financieel vaak zo uitgemergeld, dat er voor de crediteuren ook echt niets meer te halen valt. Bovendien hebben de banken de afgelopen jaren hun zekerheidsposities aanzienlijk opgeschroefd en ook daarom is er voor de gewone crediteuren meestal niets meer over.

De tijd is er daarom nog zeker niet naar om uw debiteurenbeheer te versoepelen, integendeel! Dat klemt te meer, daar groei ook gefinancierd moet worden en mij bereiken nog geen signalen dat de banken soepeler worden met nieuwe kredieten daarvoor, ook al zijn daar allerlei fondsen voor geopend en kunnen ze bijna gratis geld lenen in Frankfurt. Ik ben benieuwd!

Charles Lückers,

Advocasso