Skip to main content
Blog

Piet van Pol en Henk Krol: heeft de politiek geen eigen normen en waarden meer?

Door 11 november 2014oktober 22nd, 2018No Comments

Van oudsher hebben we in Nederland grofweg drie groepen juridische regels: die in het strafrecht, die in het burgerlijk recht en die met betrekking tot de overheid. Daar zit vaak wat overlap in, maar ze zijn toch altijd heel specifiek voor hun doel geschreven. Daarbij kiezen we juist onze vertegenwoordigers uit de politiek om vooral de publieke normen en waarden vorm te geven en te bewaken. Wat zien we echter telkens weer en specifiek nu bij Piet van Pol en Henk Krol: onze bestuurders  en politici verbergen zich achter het strafrecht. Als hij door de strafrechter veroordeeld wordt voor het niet betalen van pensioenen en / of voor verkeerd gebruik van subsidies, dan moet Henk Krol als kamerlid voor 50Plus aftreden. Je zou toch zeggen dat zo’n ouderenpartij daar toch ook een eigen mening over zou moeten hebben en haar eigen normen en waarden als leidraad zou moeten nemen?!

Evenzo in Kerkrade: men wist vooraf heel goed hoe Piet van Pol zaken doet en om gaat met bestuurders. Met zo iemand wil je wel of niet zaken doen, maar je laat het niet afhangen van een dagvaarding. Dat is even misplaatst (en weinig dapper), als de uitvlucht in de gemeenteraad van Kerkrade luidende “we doen geen zaken met de heer Piet van Pol, maar met Piet van Pol B.V.”. Men hoeft mij als advocaat niet erop te wijzen dat die stelling civielrechtelijk klopt, maar het blijft gewoon dezelfde vent en je hebt hém genomen vanwege zijn vermeende kennis en kunde en niet vanwege zijn tent (B.V.).

Er zit dus ook nog iets heel gevaarlijks in de tendens om alles van een strafrechtelijke veroordeling af te laten hangen: strafrechtelijke normen zijn gewoonweg heel anders dan civiele en bestuurlijke. Zo is de kans zeker aanwezig dat een Jos van Rey strafrechtelijk wordt vrijgesproken en nog meer Piet van Pol en al helemaal Henk Krol, hoe fout men hun handelen vanuit eigen normen en waarden ook zou kunnen vinden. Die normen zouden tot de beslissing kunnen leiden geen zaken met dergelijke mensen te doen, of om een schadeclaim in te dienen of hen uit de Tweede Kamer te houden enz., maar daarom zijn ze nog bij lange na niet strafbaar!

Heren en dames politici en bestuurders: u bent gekozen om zelf te besluiten, niet om af te schuiven!

Charles Lückers

Charles Lückers is advocaat, gespecialiseerd in ondernemingen en vooral daarvan het bestuur, kapitaal, financiering, jaarrekening en (bescherming tegen) faillissementen. Dit omvat met name doorstarts, bedrijfssaneringen, problemen met banken en bedrijfsovernames. Hij schrijft deze columns op persoonlijke titel en roept lezers met afwijkende of aanvullende opvattingen op te reageren op info@luckers.nl