Skip to main content
Blog

Renteswaps: niet te lang wachten! (met standaardbrief!)

Door 10 oktober 2014oktober 22nd, 2018No Comments

Een rechtbank (in Brabant, in dit geval) heeft de bank weer eens in bescherming genomen tegen een schadeclaim voor een renteswap. Die was nota bene gekoppeld aan een lening die nooit is verstrekt en toch moest de betreffende klant van de bank daar tonnen voor betalen (pas op: bij een renteswap blijf je namelijk volledig betalen, ook al los je de lening af!)

Een normaal mens zou zeggen dat de bank zijn klant daarvoor had moeten behoeden en helemaal geen swap had mogen adviseren of had mogen afsluiten. Daar waar de klant duidelijk een kennisachterstand heeft en in een heel afhankelijke positie verkeert van zijn bank, wordt toch nog veelal in de rechtspraak juist de bank beschermd. Overigens valt dat niet los te zien van het feit, dat veel advocaten banken niet hard durven aan te pakken of gewoonweg de benodigde specialistische kennis missen. Bovendien was er toch wel iets te zeggen voor de opvatting van de rechtbank, want de betreffende klant had meer dan drie jaar stilgezeten.

Er zijn geen keiharde termijnen waarbinnen men moet protesteren, maar doe het dus in ieder geval binnen drie jaar nadat men op de hoogte is gekomen van het negatieve en risicovolle karakter van elke swap en de gevolgen daarvan. Dat kan bijvoorbeeld een eerste verzoek van de bank zijn om geld bij te storten of wanneer de bank eigenmachtig geld afboekt. Veiligheidshalve zou ik echter iedereen die enig rentederivaat heeft afgesloten, willen adviseren om niet meer te wachten en nu het navolgende bericht naar zijn bank te laten uitgaan (per gewone of aangetekende post, maar een e-mail met ontvangstbevestiging voldoet ook in de meeste gevallen).

Geachte…… Bank,

U hebt mij destijds een rentederivaat geadviseerd en dit is bij u in ieder geval afgesloten. Ik kan nog niet overzien in welke mate dit risico’s en/of schade voor mij met zich zal brengen en ik hoop met u dat het zover niet zal komen, dan wel dat u alsdan voor een passende oplossing zult zorgen. Voor alle veiligheid leg ik bij deze wel al vast, dat ik uw bank aansprakelijk houd voor alle negatieve gevolgen van dit bankproduct en protesteer tegen alle in rekening te brengen of al in rekening gebrachte renten, kosten, boetes enz. Ook al is het hopelijk niet nodig: ik behoud mij alle rechten voor. Op zich had ik deze aansprakelijkstelling ook liever niet verzonden, maar gebleken is dat banken zich op verjaring beroepen wanneer er niet tijdig gereclameerd wordt. Dit dwingt ons tot deze stap.

Van de gelegenheid maak ik gebruik te informeren naar het interne onderzoek bij uw bank naar ook mijn renteproducten, zoals door de  minister van financiën en AFM enige tijd geleden als verplichting aan uw bank is opgelegd. Ik verneem graag op korte termijn het resultaat daarvan, maar in ieder geval graag nog deze maand.

Hoogachtend,

……………………………………

(deze brief is ook gratis te downloaden als word-bestand van www.luckers.nl)

Wellicht dat velen een natuurlijke huiver hebben om eisen aan hun bank te stellen, maar dat is echt niet meer van deze tijd. Laten we wel wezen: hoe vaak heeft de bank niet eisen aan u gesteld en zelfs eenzijdig renten en/of kosten verhoogd?! Zelfs bij degenen die er financieel zwak voorstaan en zich absoluut geen moeilijkheden met de bank kunnen veroorloven, zou het mijn advies zijn om de brief toch te sturen. Als straks immers de schade van de renteswap nog bovenop het krediet komt en in feite dus daardoor kredietruimte zal worden ingeperkt, is men veel verder van huis. Voorts zou verwacht mogen worden, dat banken professioneel met een mededeling als deze omgaan. Tot slot: de banken hebben er natuurlijk zelf voor gezorgd dat deze waarschuwingen nu uitgaan, immers beroepen zij zich bij de rechter op verjaring om onder een claim uit te komen.

Charles Lückers

Charles Lückers is advocaat, gespecialiseerd in ondernemingen en vooral daarvan het bestuur, kapitaal, financiering, jaarrekening en (bescherming tegen) faillissementen. Dit omvat met name doorstarts, bedrijfssaneringen, problemen met banken en bedrijfsovernames. Hij schrijft deze columns op persoonlijke titel en roept lezers met afwijkende of aanvullende opvattingen op te reageren op info@luckers.nl