Skip to main content
Blog

Wij stoppen met faillissementen……

Door 14 november 2016oktober 22nd, 2018No Comments

Soms is het nodig dat iemand het goede voorbeeld geeft voor iets wat je al langer dacht te moeten doen. Voor ons was dat een recent bericht binnen de advocatenwereld dat Jeroen Princen het kantoor waarvan hij deel uitmaakt moet verlaten. Het zal u waarschijnlijk wat meer zeggen wanneer ik erbij vertel dat Jeroen Princen de curator is in het faillissement van Imtech. Dat is een van de grootste faillissementen van dit jaar en hij is daarmee ook een van de topcuratoren in dit land. Ook zijn kantoor Ploum Lodder Princen behoort tot de top in Rotterdam. Dat maakt de stap nog opmerkelijker daar zelfs voor een groot Randstadkantoor de inkomsten uit een faillissement als Imtech heel erg hoog zijn. Het kantoor heeft echter geoordeeld dat curator zijn niet te verenigen valt met de overige cliënten waarvoor ze optreden.

Principieel ben ik het daar al langer mee eens want waar ik anders in mijn praktijk juist tegenstander ben van belastingdienst en banken moet ik als curator in een faillissement nu juist die belangen verdedigen. Eveneens ben je in het ene geval fel tegenstander van een andere curator en van de rechter-commissaris in faillissementen terwijl je op de andere momenten juist aan diezelfde rechter-commissaris verantwoording moet afleggen en ermee moet samenwerken. Bovendien is het diezelfde afdeling van de rechtbank die jou tot curator benoemt en daarmee een flinke brok profijtelijke omzet bezorgt. Dan ga je daar op andere momenten mogelijk toch niet met de benodigde hardheid tegenin en datzelfde geldt tegen banken/de ontvanger der belastingen enzovoort.

Ik was het dus al langer van plan maar ik was er nooit toegekomen om die stap te zetten. Allereerst zijn faillissementen véél te interessant om te doen zeker voor een advocaat met een grote interesse voor wat zich binnen bedrijven afspeelt zoals ik. Als curator val je vol in de diepte in een bedrijf en mag daar ook nog eens direct aan de knoppen zitten. Ik vind dat machtig interessant. Daarnaast betaalt het ook erg goed. Ook zie ik dat andere advocaten -en dan met name een groot Limburgs kantoor- er geen enkel probleem in zien om in één zaak tegelijkertijd als curator op te treden als wel voor de bank voor de verhuurder en soms ook nog voor andere belanghebbenden. Wie ben ik dan om roomser dan de rest te zijn?!?

Het punt is en blijft echter dat het principieel onjuist is en dat het je remt in je zaken voor andere cliënten; met name tegen banken/curatoren en rechter-commissarissen. We hebben nu -geholpen door de beslissing van Ploum Lodder en Princen-  er ook voor gekozen om alleen nog puur voor ondernemers op te treden tégen banken/rechter-commissarissen/Belastingdienst enzovoort. Dat geeft veel meer vrijheid en ook een goed gevoel en gelukkig hebben we over omzet niet te klagen. Sterker nog: het geeft meer ruimte voor onze andere favoriete bezigheden: het begeleiden van startende en snelgroeiende bedrijven/overnames en alles wat met techniek en met financieringen te maken heeft bijvoorbeeld.

In de meer dan 60 jaar dat ons kantoor faillissementen als curator behandelde is voldoende kennis en ervaring opgedaan. We kunnen dus wel even vooruit!

Charles Lückers  

(volg mij op Twitter: @LuckersBA)

www.luckers.nl

Charles Lückers is advocaat voor ondernemers, vooral van het bestuur, kapitaal, financiering, jaarrekening en (bescherming tegen) faillissementen. Dit omvat met name doorstarts, bedrijfssaneringen, problemen met banken en bedrijfsovernames. Hij schrijft deze columns op persoonlijke titel en roept lezers met afwijkende of aanvullende opvattingen op te reageren op charles@luckers.nl