Skip to main content
Gegevens onderneming: Zuid Oost Verhuur & Distributie B.V.
Faillissementsnummer: 11/115F
Datum uitspraak: 17 mei 2011
Curator: mr. Ch.L.J.R. Lückers
R-C: mr. M.T.A.C. Russel
Activiteiten onderneming: Transport
Omzetgegevens: Geen reëel cijfer te geven
Personeel gemiddeld: 8
   
Boedelvordering: €19.260,28
Preferente vordering van de fiscus: €468.009,00
Preferente vordering van het UWV: €26.642,10
Andere preferente crediteuren:
Aantal concurrente crediteuren: 26
Bedrag concurrente crediteuren: €569.634,58

Oorzaken van dit faillissement en toelichting daarop:

De activiteiten van de drie B.V.’s liepen sterk door elkaar. Samen vormden zij een transportbedrijf onder het statutaire bestuur van de heer I. van Ermingen en feitelijk van diens neef de heer W. van Ermingen. Laatstgenoemde was in 2006 al persoonlijk failliet gegaan, ook met een transportbedrijf. Om die reden was toen in overleg met de rechtbank besloten, dat hij niet meer eigenaar van de (overigens toen al bestaande) B.V.’s mocht zijn en ook geen statutair bestuurder. Uiteindelijk zijn echter ook deze B.V.’s failliet gegaan doordat zij in een te laagwaardig deel van de markt zaten en niet door toegevoegde waarde een kostendekkend tarief konden hanteren. Daarnaast was er sprake van absoluut onvoldoende inzicht in de feitelijke financiële situatie, de hoogte van de schulden en van de verliezen. Doordat de belastingdienst, het bedrijfspensioen-fonds en de dieselleverancier hun vorderingen tot ruim meer dan €1.000.000,00 lieten oplopen, heeft het bedrijf nog zo lang kunnen voortbestaan.

Verdere gang van zaken en vooruitzichten:

Het faillissement is grotendeels afgewikkeld en momenteel wordt werk gemaakt van de inning van de laatste nog openstaande debiteuren. Tevens is de statutair bestuurder aansprakelijk gesteld voor wanbeleid, waartegen deze zich verzet en waarover thans een gerechtelijke procedure aanhangig wordt gemaakt. Ook de feitelijk bestuurder wordt aansprakelijk geacht, maar door diens persoonlijk faillissement valt daar niets te halen.

Door de hoogte van de preferente schulden van UWV en belastingdienst, is de kans gering dat de gewone crediteuren nog enige betaling kunnen ontvangen. Formeel zal dat echter pas vast komen te staan bij de opheffing van het faillissement, hetgeen niet te verwachten valt voordat de gerechtelijke procedure tegen de statutair bestuurder is afgerond en daarop betaling al dan niet heeft plaatsgevonden.

U heeft als crediteur de mogelijkheid, voor zover u daar niet reeds gebruik van heeft gemaakt, om uw vordering in te dienen. U kunt dit op twee manieren doen:

Schriftelijk, via de gewone post, vergezeld van facturen en zo nodig bewijsstukken. Ook alsdan zal de correspondentie met u het beste per e-mail geschieden, op welke wijze wij u ook dan halfjaarlijks op de hoogte kunnen houden van de verwikkelingen. Degenen die geen e-mail adres op hebben opgegeven zullen qua informatievoorziening en voor het antwoord op hun vragen beperkt zijn tot de inhoud van deze website.

Mocht u aanspraak maken op voorrechten of voorrang van uw vordering, dan dient dat voort te vloeien uit de wet of het  contract en door u nader gespecificeerd te worden. Als u dit niet doet, wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van een gewone concurrente vordering.

De in dit faillissement uitgebrachte verslagen aan de Rechter-Commissaris treft u hieronder aan. Een maand na datum faillietverklaring wordt een voorlopig verslag uitgebracht en het eerste volwaardige verslag na drie maanden en vervolgens telkens weer om de drie maanden. Één week na het uitbrengen van het verslag wordt dit op deze pagina gepubliceerd.

Indien u uw vordering middels de gewone post wenst in te dienen,
dient u dat te richten aan:
Lückers Advocaten
Mr. Ch.L.J.R. Lückers
Tempsplein 29
6411 ET  HEERLEN
Onder vermelding van: : “Zuid Oost Verhuur & Distributie B.V. / Faillissement”

Openbare faillissementsverslagen

 • verslag 1 d.d. 17-08-2011
 • verslag 2 d.d. 17-11-2011
 • verslag 3 d.d. 17-02-2012
 • verslag 4 d.d. 17-05-2012
 • verslag 5 d.d. 17-08-2012
 • verslag 7 d.d. 28-02-2013
 • verslag 8 d.d. 22-04-2013
 • verslag 9 d.d. 17-08-2013
 • verslag 10 d.d. 13-02-2014
 • verslag 11 d.d. 29-07-2014
 • verslag 12 d.d. 17-02-2015
 • verslag 13 d.d. 17-08-2015
 • verslag 14 d.d. 17-02-2016
 • verslag 15 d.d. 17-08-2016
 • verslag 16 d.d. 17-02-2017
 • verslag 17 d.d. 17-08-2017
 • verslag 18 d.d. 19-02-2018
 • verslag 19 d.d. 22-08-2018
 •  

ClusErmiZo_verslag 23 d.d. 18-02-21

ClusErmiZO_verslag 24 d.d. 06-08-21

ClusErmiZO_verslag 25 d.d. 24-025-22

Mr. Ch.L.J.R. Lückers
Curator