Van contract tot cash; wij managen het hele proces met 4 sterke merken:

Welkom bij Lückers Bedrijfsadvocaten!
Een compacte, innovatieve en zeer ervaren organisatie die ondernemers volledig ontzorgt van contract tot cash. Wij zetten de puntjes op de u!


Focus

Ondersteunt ondernemers bij hun bedrijfsjuridische vraagstukken. De focus ligt daarbij op aandelen, bestuur, toezicht, organisatie, financiën, adviseurs, jaarstukken, leveranciers. Klanten en concurrenten.

Lees Verder

Lange Historie

Hoewel we vooral naar de toekomst kijken, zijn we best trots op wat we in meer dan 60 jaar aan kennis en ervaring hebben opgebouwd. Het is juist die ervaring die een garantie biedt voor de toekomst. We blijven ons doorlopend ontwikkelen verbeteren en vernieuwen, waardoor wij sneller en efficiënter zijn dan anderen.

Lees Verder

Preventief & Transparant

Omdat wij een even grote afkeer hebben van procedures als u, worden we graag zo vroeg mogelijk ingeschakeld: hoe meer speelruimte wij kunnen veiligstellen, zoveel makkelijker en sneller is de oplossing (als er al nog een probleem zou ontstaan).

Lees Verder

Waarom doen we dit?

Wij zijn competitief ingesteld en willen zoveel mogelijk winnen en daarbij bewijzen dat onze zakelijke en open aanpak de beste is. Natuurlijk willen we goed verdienen, maar dan liever door tevreden klanten te hebben dan door het maximale aan omzet uit elke zaak te persen.

Lees Verder

Sinds 1953

Een van de oudste advocatenkantoren van de regio
In het najaar van 1953 startte mr. Jules Lückers op een bovenverdieping aan de Heerlense Honingmannstraat een advocatenkantoor. Zo kort na de oorlog waren nevenactiviteiten nodig om als advocaat te overleven. In dit geval was mr. Jules Lückers secretaris en juridisch adviseur van de destijds grootste aannemersbond en van de huuradviescommissie.
Van daaruit heeft hij het kantoor een grote bouwrecht- en onroerend goed praktijk opgebouwd, die ook thans nog floreert.
In 1961 kwam zijn echtgenote Ton Lückers-Bergmans als een van de allereerste vrouwelijke advocaten in Limburg het kantoor versterken.
Sinds 1981 geeft de tweede generatie in de persoon van mr. Charles Lückers zijn naam mee aan het kantoor, in samenwerking met nog 2 advocaten, met 20 jaar ervaring en meer, plus een hoogwaardig secretariaat en een incasso afdeling. Waar nodig wordt van een flexibele schil gebruik gemaakt, maar altijd gespecialiseerd en ervaren.

Waar helpen wij u graag mee verder

Het mooiste wat we ooit gedaan hebben is een eenmansbedrijf vanuit de zolderkamer te begeleiden tot een omvang van 1.100 medewerkers en daarna bij een succesvolle verkoop. We zijn op ons best waar iets beweegt. Hoe heftiger en sneller, des te liever. De afstand tot de ondernemer kan daarbij niet klein genoeg zijn. Kortzichtigheid is echter uit den boze: vanaf de start moeten waarborgen worden ingebouwd voor wanneer het ergens echt mis zou gaan en bij een overname moet vooral gekeken worden naar de situatie ná dat de contracten gesloten zijn. De kunst voor ons is om dat te doen zonder dat het knellend en remmend is. Ieder zijn vak: zowel voor de ondernemer / bestuurder als voor ons.
Met juridisch, zakelijk en financieel inzicht begeleiden we bedrijven in financiële problemen, met als doel zoveel mogelijk te redden, de gezonde delen te sparen of minimaal de DGA privé te redden. Na curator te zijn geweest in honderden faillissementen hebben we er bewust voor gekozen om vooral bedrijven bij te staan in hun doorstart en de vrije hand te hebben in de verdediging tegen curatoren en rechter-commissarissen. We zijn daarin vooral vrij en ongebonden, maar wel met een enorme ervaring. Dat geldt ook t.o.v. banken.
Vanuit een positief kritische invalshoek beschermen we ondernemers tegen banken (kredietopzeggingen, verborgen kosten en dure derivaten e.d.). We zijn echter ook heel enthousiast over nieuwe financieringsvorming, zoals crowdfunding, en kredietunies; we helpen daar graag in. Het gaat daarbij niet alleen om waterdichte geldleningsovereenkomsten, maar vooral om optimale zekerheden in de vorm van bijvoorbeeld verpanding van debiteuren en voorraden, hypotheek en borgstelling e.d. Alles wordt zoveel als mogelijk beschermd tegen de financiële achteruitgang van de debiteur en van zeker tegen diens faillissement. Dat doet ook een beroep op onze volle kennis van faillissementen en bankzaken. Aan de vraagkant bestaat echter evenzeer behoefte aan bescherming tegen onevenwichtige machtspositie. Heel bewust werken wij voor onze klanten waar mogelijk samen met banken, maar altijd aan de zijde van de klant: wij zullen nooit voor banken werken. Wij geloven er niet in dat je vol voor een klant kunt gaan als je op andere momenten de tegenpartij ook bedient. De afhankelijkheid van financieringen is groot en banken maken ruim gebruik van hun machtspositie. Wat velen echter niet beseffen is, dat banken ook aan hoge zorgvuldigheidsnormen zijn gebonden en geen enkele kredietnemen zich zomaar naar de slachtbank hoeft te laten leiden. Dat geldt ook voor allerlei kosten en opslagen en voor elk gedrag waarbij de bank alleen maar aan zichzelf denkt.
We begeleiden aandeelhouders, bestuurders, professionals en toezichthouders in hun onderlinge krachtenspel, vanaf de start en zeker als de belangen en inzichten niet meer parallel lopen. Juist daar scoren wij met ons streven naar win-win-situaties en onze bedrijfseconomisch en financiële oriëntatie en ervaring.
De afhankelijkheid van specialisten, advocaten, notarissen, accountants en andere adviseurs wordt steeds groter en de kans dat daarin iets fout gaat dus ook. Op dit terrein opereren wij voor beide kanten en met specifieke kennis op het gebied van aansprakelijkheid en financiën, accountancy en jaarrekening. Dat geldt ook voor problemen tussen deze beroepsbeoefenaren onderling.
Bouwrecht en overig vastgoedrecht is al zestig jaar een kerncompetentie van ons kantoor. Dat geldt ook voor huurincasso’s en (de laatste jaren) aanbestedingsrecht. Mr. Charles Lückers heeft lang geleden al de specialisatiecursus van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten met succes afgerond, thans gevolgd door mr. Auke Stegeman.
Arbeid- en ontslagrecht zijn een echt specialisme geworden, dit door de recente wetswijzigingen, maar evenzeer onder invloed van grote veranderingen in de maatschappij en door technische ontwikkelingen en de behoefte aan flexibilisering, detachering en het werken met ZZP’ers. Mensen blijven ondanks alle techniek het belangrijkste in elke organisatie en conflicten op dit terrein behoren emotioneel en financieel tot de allerheftigste soort. Wij staan alleen werkgevers en bestuurders bij en kunnen ons dus vooral verplaatsen in hun positie in ontslagzaken en weten om te gaan met de soms zelfs vijandig te noemen houding van veel rechters ten opzichte van werkgevers.
Er zullen steeds nieuwere vormen van samenwerking en sharing opbloeien, niet los te zien van arbeid, ICT en allerlei nieuwe media. Oude structuren en vormen zoals B.V. en V.O.F. blijven daarvoor vaak heel bruikbaar; daarnaast zullen echter nieuwe structuren ontstaan. Vooral echter gaat het om de inhoud: waaraan heeft een onderneming de meeste behoefte en waarom draait het in een onderneming? De juridische structuur moet daar aan aangepast worden en niet andersom! Dat geldt ook voor alle vormen van samenwerking, zoals franchise en hoe ook genaamd. Dit omvat ook problemen tussen maatschapsleden, eigenaren, bestuurders e.d., waaronder te begrijpen problemen tussen professionals onderling en met instellingen, financiers, overheid, e.d.
Digitalisering, robotisering, 3D-printing en totale connectiviteit zullen het leven steeds meer gaan beheersen. Dat valt ook niet los te zien van allerlei samenwerkingsvormen, arbeid (vast en flexibel) en auteursrechten: wij zien dat als één geheel, waarop mr. Mitch Super heel ruime ervaring heeft verworven.
Het dagelijkse handwerk van de klassieke advocaat wordt natuurlijk ook door ons beheerst, waarbij wij het echter altijd als middel zullen blijven zien en nooit als doel: rechtsvormen en gerechtelijke procedures mogen nooit knellend of vanzelfsprekend zijn. Wij proberen procedures en gevechten over de kleine lettertjes te mijden, maar als het niet anders kan: dan ook goed!

Neem contact met ons op

Onze Advocaten & Medewerkers

Wij geloven in de voordelen van een klein team: niet in de bureaucratie van de grote organisaties maar ook niet in het eiland van de soloadvocaat. Met drie man kunnen wij studies en specialisaties verdelen, en onze verschillende persoonlijke vaardigheden optimaal benutten en elkaar laten aanvullen.
Mitch Super is de specialist op het gebied van arbeid, ICT en handel. Auke Stegeman is gespecialiseerd in vastgoed: bouw, aanbesteding, huur en koop. Charles Lückers is gespecialiseerd in de financiële wereld: banken, accountants, faillissementen, bedrijfssaneringen en -overnames.
Mitch Super is de haarscherpe analyticus met grote kennis van wet en rechtspraak. Auke Stegeman is de betrouwbare procesadvocaat, niet van zijn stuk te brengen en als een diesel doorgaand. Charles Lückers is de man van de grote lijnen, de strategie en out of the box oplossingen. Samen zijn ze echt een team.
De kracht van het kantoor zit zeker ook in het secretariaat. Dat is twee keer zo groot als in de advocatuur gebruikelijk. Dat komt omdat zij als hoofdtaak hebben om het belang van de klant te dienen. Zij zorgen voor gemak, snelheid en kostenbesparingen voor de klant.

Heerlen

 • Tempsplein 29
  6411 ET Heerlen

  T: (045) 571 30 00
  F: (045) 571 66 66
  E: info@luckers.nl

Maastricht

 • De Geusseltweg 33C (enkel op afspraak)
  T: (085) 029 03 37
  E: info@advocasso.nl

  Postadres: zie Heerlen